X Tydzień Otwartej Nauki: Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy

Open Access Week z ICM

Od 21 do 27 października trwa międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki. Wśród ponad trzydziestu wydarzeń promujących Open Access znalazły się również inicjatywy WBN oraz Platformy Otwartej Nauki ICM UW.

Celem Otwartego Tygodnia Nauki jest promocja idei otwartości w nauce oraz otwierania zasobów: publikacji, danych badawczych, konferencji czy materiałów edukacyjnych. Tematem tegorocznych wydarzeń jest Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.

 

Wszyscy zastanawiamy się w tym roku nad nierównym podejściem do grup docelowych, czy nie skupiamy się za bardzo na wąskich tematach i grupach zapominając o innych, dla których otwarta nauka i komunikacja naukowa jest również ważna. W tym roku koncentrujemy się na równości i sprawiedliwości, na poszukiwaniu grup wykluczonych (…)
– czytamy w materiałach Koalicji Otwartej Edukacji, organizatora Open Access Week w Polsce.


TYDZIEŃ OTWARTEJ NAUKI Z ICM

21.10.2019, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Praktyczne perspektywy publikowania naukowego – wydarzenie z okazji 1000 czasopism na platformie ICM:

  • Posumowanie wieloletnich działań zespołu ICM UW na rzecz otwartości w nauce oraz spotkania z wydawcami i redakcjami czasopism naukowych, dzięki którym możliwe jest rozwijanie zasobów otwartej nauki (na platformie http://bibliotekanauki.ceon.pl ICM udostępnia już pełne teksty ponad 300000 artykułów z 1000 polskich czasopism naukowych).
  • Sesja plenarna oraz seria warsztatów; wykład otwierający The global movement of open access and DOAJ’s part in that wygłosi Dominic Mitchell, Operations Manager w Directory of Open Access Journals

22.10.2019, Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte

Prowadzenie: Paweł Grochowski, ICM UW


23.10.2019, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Otwarte dane badawcze – wykład i konsultacje w ramach Open Access Info Day

Prowadzenie: Nikodem Rycko, ICM UW


23.10.2019, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Prowadzenie: Natalia Gruenpeter, Krzysztof Siewicz, ICM UW


24.10.2019, Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu

Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte

Prowadzenie: Paweł Grochowski, ICM UW


24.10.219, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Polityki otwartości. Praktyczne konsekwencje dla naukowców

Prowadzenie: Natalia Gruenpeter, Krzysztof Siewicz, ICM UW


25.10.2019, Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Otwarte dane badawcze w naukach społecznych i humanistycznych

Prowadzenie: Natalia Gruenpeter, ICM UW


25.10.2019, Biblioteka Główna Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzanie danymi badawczymi – w ramach 10. Seminarium Open Access

Prowadzenie: Wojciech Fenrich, Nikodem Rycko, ICM UW


Ponadto Platforma Otwartej Nauki ICM przeprowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną  nt. opracowania „Polityka otwartości w nauce w Polsce”. Raport dotyczy wdrażania w polskich instytucjach naukowych polityk otwartego dostępu.

 

KOALICJA OTWARTEJ EDUKACJI

Światowe wydarzenia promujące ideę Open Access koordynuje SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition). Polskim Organizatorem Tygodnia Otwartej Nauki jest Koalicja Otwartej Edukacji (KOED).

KOED skupia obecnie 39 instytucji oraz organizacji pozarządowych, które wspierają tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych. Koalicja została założona przez: Fundację Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

 

Zobacz pełny program Tygodnia Otwartej Nauki 2019 w serwisie Uwolnij Naukę.