Jedyny taki Open Access (OA) – szczegóły publikowania otwartego dla Polski [2.09 rusza pilotażowy program w ramach licencji Elsevier]

Umowa podpisana przez ICM z Elsevier obejmuje 3000 przedpłaconych publikacji i do 30 proc. bonifikaty na kolejne prace publikowane w trybie otwartego dostępu (OA) dla wszystkich polskich instytucji naukowych.

Znaczące oszczędności na licencję krajową to także swobodny dostęp do 1800 czasopism, w tym do grup Lancet i Cell.

 

[Aktualizacja 02.09.2019] Pilotażowy program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Elsevier – szczegóły na stronie WBN

 

Program Open Access pozwala na publikację w jakimkolwiek czasopiśmie Elsevier w trzech kolejnych latach odpowiednio: 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt został już sfinansowany w ramach licencji krajowej Elsevier. W przypadku większej liczby publikacji umowa przewiduje w pierwszym roku umowy
30-proc. zniżkę dla opłat ponoszonych bezpośrednio przez autorów; w drugim i trzecim roku będzie to odpowiednio 20 i 10 procent (przeciętny koszt indywidualnej publikacji – bez Open Access – wynosi zależnie od tytułu ok. 2.200 EUR).

Prowadzona przez ICM Wirtualna Biblioteka Nauki – na dzień podpisania umowy – jest jedyną wirtualną biblioteką na świecie z ww. warunkami publikowania otwartego. W ramach komponentu Open Access polscy autorzy zyskują czterokrotnie wyższą czytelność i proporcjonalnie większą cytowalność w innych dziełach naukowych (naukowcy z Polski publikują średnio 5,5 tys. artykułów w czasopismach wydawnictwa Elsevier w ciągu roku).

 

JEDYNA TAKA BIBLIOTEKA – WOLNY DOSTĘP W CAŁYM KRAJU

Termin licencja krajowa odnosi się do otwartego dostępu dla ponad 500 instytucji naukowych, co w praktyce oznacza możliwość korzystania ze zbiorów przez wszystkich naukowców i studentów w Polsce. ICM prowadzi jedyną wirtualną bibliotekę na świecie, która umożliwia powszechny, wolny dostęp na terenie całego kraju.

W ramach licencji krajowej polscy autorzy publikują rocznie średnio 5,5 tys. artykułów w czasopismach Elsevier, a liczba pobrań przez polskich badaczy i studentów z Science Direct Freedom Collection sięgnęła w ubiegłym roku niemal 7 milionów artykułów [patrz Tabela 1].  Koszt netto licencji krajowej w przeliczeniu na jeden pobrany artykuł mieści się w granicach ok. 2,5 EUR. Dla porównania, koszt indywidualnego zakupu jednego artykułu na serwerze Elsevier wynosi ok. 30 EUR.

 

Rok Liczba pobranych artykułów Liczba instytucji korzystających z licencji
2010 5 036 000 414
2011 5 117 882 436
2012 5 302 331 472
2013 5 174 953 513
2014 6 228 555 536
2015 6 505 520 551
2016 6 555 256 553
2017 6 152 139 547
2018 6 858 091 547

Tabela 1. Liczba pobrań artykułów Science Direct Freedom Collection

 

JEDYNE TAKIE NEGOCJACJE – KOMPROMIS BEZ PRECEDENSU

Umowa ICM z Elsevier została zawarta po czterech miesiącach twardych negocjacji (powierzonych ICM przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i stanowi kompromis bez precedensu w dotychczasowych ustaleniach z Elsevier B.V – tak w Polsce, jak i na całym świecie.  Ustalenia dotyczące licencji krajowej zostały wypracowane w toku dziesięciu spotkań z udziałem czterech pracowników ICM oraz trzech przedstawicieli wydawnictwa. Dodatkowo, każda sesja rozmów została zapisana w postaci raportu dla MNiSW.

Umowa na lata 2019-2021 została podpisana przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, skutkiem czego ponad 500 polskich instytucji naukowych ma wolny dostęp do milionów najważniejszych artykułów naukowych publikowanych przez wydawnictwo Elsevier.

 

Licencja krajowa obejmuje również m.in.:

1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących, w tym 4 czasopisma z grupy Lancet; nowością jest włączenie do licencji Elsevier pełnej grupy 19 czasopism Cell;

– bazę danych abstraktowo-bibliometrycznych Scopus wraz z narzędziem SciVal, które stanowią unikalny zbiór danych o publikacjach naukowych, w tym informacji służących do ewaluacji naukowej zgodnie z polityką MNiSW.