Pożegnanie dr. Henryka Piwkowskiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego długoletniego Współpracownika, dr. Henryka Piwkowskiego.

Dr Henryk Piwkowski przez ponad 20 lat, niemal od początku istnienia serwisu meteo.pl, przygotowywał komentarze synoptyczne do naszych prognoz. W 2018 roku Rektor uhonorował Go Medalem Uniwersytetu Warszawskiego w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i zasługi na rzecz promowania serwisu meteo.pl.

Zapamiętamy dr. Henryka Piwkowskiego jako wybitnego specjalistę w swojej dziedzinie,
a jednocześnie skromnego, ciepłego człowieka o wielkiej kulturze osobistej.

Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Pracownicy ICM UW