Omics Data Science w ofercie edukacyjnej ICM UW

ICM_ kurs Omics Data Science


Już wkrótce rusza rekrutacja na kurs Omics Data Science
– Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych. Celem kursu jest przygotowanie ekspertów, którzy wykorzystują dane omiczne w diagnostyce i leczeniu chorób genetycznych.

 

Organizatorami kursu są Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Matki i Dziecka.

Kurs kierowany jest głównie do informatyków oraz specjalistów takich dziedzin jak biologia, medycyna czy chemia, którzy interesują się Data Science i chcą rozwinąć swoją wiedzę w zakresie bioinformatyki oraz analizy wielkoskalowych danych biomedycznych.

Poza wprowadzeniem do przedmiotu danych biomedycznych, kurs obejmuje zapoznanie się z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w bioinformatyce, a także z wyzwaniami współczesnej genetyki. Kurs umożliwi również praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w trakcie zajęć dedykowanych analizie danych omicznych.

 

Informacje organizacyjne

Kurs obejmuje 160 godzin wykładów i zajęć praktycznych. Ponadto 40 godzin przeznaczono na pracę w kilkuosobowych grupach pod opieką wybranego promotora.

Kurs zostanie przeprowadzony w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020. Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w sobotę i niedzielę – każdego dnia po 10 godzin lekcyjnych.

 

Harmonogram spotkań:

12-13/10/2019

26-27/10/2019

16-17/11/2019

30/11-01/12/2019

14-15/12/2019

11-12/01/2020

25-26/01/2020

08-09/02/2020.

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w pierwszej i drugiej edycji kursu wynosi 500 zł.

 

Organizatorzy

  • Instytut Matki i Dziecka: Zakład Genetyki Medycznej, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18

Tytuł projektu: „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN)”

 

Informacje dotyczące programu znajdują się na stronie: https://edu-metgen.imid.med.pl/

 

Zasady naboru

Zasady naboru, w tym informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostaną ogłoszone w kolejnym komunikacie w aktualnościach ICM oraz na profilu: facebook.com/icmuw

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:

omics.data.science[at]icm.edu.pl