Bezprecedensowa umowa z Elsevier dla polskiej nauki

Polska wynegocjowała unikalne na całym świecie warunki umowy z Elsevier. Obok standardowej oferty, otrzymaliśmy licencję na publikację 3 000 artykułów dla autorów z Polski, a także pełne pakiety czasopism z grup
Lancet i Cell.

Ze zbiorów od czerwca korzysta ponad 500 polskich jednostek naukowych. Dla niemal wszystkich studentów i naukowców w Polsce oznacza to dostęp do ponad 1 800 czasopism oraz badań naukowych prowadzonych przez blisko 11 000 instytucji na całym świecie.

 

Sygnatariuszem umowy z Elsevier jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Umowa na lata 2019-2021 została podpisana po czterech miesiącach negocjacji, prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

“W ramach nowej, bezprecedensowej licencji nie tylko znacząco obniżyliśmy cenę, ale zapewniliśmy dodatkowo swobodny dostęp do wszystkich czasopism z grup Lancet i Cell. Jednocześnie umowa obejmuje przedpłacone publikowanie w otwartym dostępie dla 3 000 autorów z Polski oraz znaczący dyskont w przypadku większej liczby artykułów naukowych. Obecnie takich możliwości nie ma żadna inna wirtualna biblioteka na świecie”. – podkreśla dr Marek Michalewicz, dyrektor ICM.

Program Open Access

Program Open Access pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio: 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt został już sfinansowany w ramach licencji krajowej Elsevier. Szczegółowe informacje dla autorów chcących skorzystać z Open Access zostaną wkrótce podane w osobnym komunikacie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Umowa z Elsevier obejmuje także 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących oraz 181 czasopism archiwalnych. Subskrypcja dotyczy m.in. 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Unikalną nowością jest włączenie do Katalogu Elsevier 2019 pełnej grupy czasopism Cell .

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016, czyli 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Science Direct oraz SciVal

Zbiory Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct. Dodatkowo, wszystkie czasopisma są także archiwizowane i udostępniane przez ICM na serwerze Infona; wkrótce znajdą się tam również książki z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Równolegle z Sicene Direct, umowa licencyjna udostępnia administratorom placówek naukowych, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wszystkim polskim naukowcom, platformę SciVal oraz naukową bazę danych Scopus. Dostęp do tych narzędzi to wsparcie dla polskich programów akademickich, w tym możliwość prowadzenie badań porównawczych poprzez konfrontację wyników z ponad 10 700 instytucjami na całym świecie.

Deep Discount Price

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego udostępnia światowe zasoby wiedzy poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki (WBN). Aktualne i szczegółowe opisy licencji krajowych – w tym Elsevier – znajdują się w Informatorze WBN.

Każda instytucja objęta licencją Elsevier ma prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obniżonej, tzw. Deep Discount Price (DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej. Katalog DDP na rok 2019 zostanie udostępniony w najbliższym czasie. Zakup licencji przez nowe podmioty możliwy jest w sposób ciągły.

 

 


Wspólny komunikat ICM i Elsevier dotyczący zakupu licencji

Umowa o licencji krajowej między firmą Elsevier oraz Polską zwiększa dostęp do wysokiej jakości badań

Amsterdam, 3 czerwca, 2019 – Elsevier, globalna firma zajmująca się badaniami i analizą informacji, oraz polskie konsorcjum szkół wyższych osiągnęły dziś porozumienie dotyczące krajowej umowy licencyjnej zapewniającej dostęp do kluczowych badań naukowych, jednocześnie przybliżając cele Otwartego Dostępu w Polsce.

Nowa, trzyletnia licencja krajowa opiera się na dogłębnej analizie polskich wymogów w zakresie dostępu do badań, wyborów wydawniczych kraju oraz na skupieniu się na jakości badań. Umożliwia ona ponad 500 uniwersytetom i instytucjom badawczym w całym kraju dostęp do ScienceDirect, wiodącej platformy Elsevier z recenzowaną literaturą naukową, a także do SciVal, narzędzia do analizy osiągnięć naukowych, oraz do Scopus, największej bibliograficznej bazy abstraktów oraz danych o cytowaniach recenzowanej literatury naukowej.

Polskie środowisko naukowe będzie miało dostęp do najwyższej jakości badań opublikowanych w czasopismach wydawnictwa Elsevier oraz partnerujących mu stowarzyszeń. W ramach umowy Elsevier pomoże również polskiemu konsorcjum, kierowanemu przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), przy Uniwersytecie Warszawskim, we wspieraniu publikacji w trybie Otwartego Dostępu.

Bardzo cieszymy się z osiągnięcia porozumienia z firmą Elsevier, ponieważ licencja ta umożliwia dostęp do wysokiej jakości badań, które są niezbędne dla naszych studentów i naukowców. Pomoże to w realizacji naszego ambitnego programu badań.” – powiedział dr Marek Michalewicz, dyrektor ICM, UW. „Ponadto, dzięki włączeniu komponentu dotyczącego Otwartego Dostępu, zrobiliśmy ważny krok w kierunku zapewnienia polskim badaniom bezpłatnej dostępności i widoczności”.

Dostęp do Scopus i SciVal pomoże w ocenie porównawczej polskiej nauki z ponad 10 700 instytucjami oraz ich naukowcami z całego świata, wspierając jakość polskich programów akademickich.

Cieszymy się, że będziemy nadal wspierać polską społeczność naukową, która wykonuje niezwykle ważną pracę” – powiedział Gino Ussi, wiceprezes wykonawczy Elsevier. „Podejście firmy Elsevier polegało na współpracy z ICM, aby zrozumieć jego konkretne cele i ściśle współpracować z zespołem ICM, aby stworzyć innowacyjną umowę.

Ta nowa licencja krajowa wspiera polską społeczność badawczą, zapewniając dostęp do najwyższej jakości badań, jednocześnie umożliwiając strategiczne zarządzanie polskim środowiskiem badawczym. Licencja pomoże również Polsce osiągnąć ambitne cele w zakresie Otwartej Nauki ”.

O firmie Elsevier

Elsevier to globalna firma zajmująca się analizą informacji, która pomaga naukowcom i klinicystom w znajdowaniu nowych odpowiedzi, przekształcaniu wiedzy ludzkiej i w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów ludzkości. Od 140 lat współpracujemy ze środowiskiem naukowym, aby tworzyć i weryfikować wiedzę naukową. Dzisiaj staramy się wprowadzić ten rygor do nowej generacji platform. Elsevier dostarcza rozwiązania i narzędzia cyfrowe w obszarach strategicznego zarządzania badaniami, analizy wyników prowadzonych badań i rozwoju, wsparcia decyzji klinicznych oraz edukacji zawodowej; w tym ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey i Sherpath.

Elsevier publikuje ponad 2500 czasopism elektronicznych, w tym The Lancet and Cell, 39 000 tytułów książek elektronicznych i wiele ikonicznych dzieł takich jak Gray’s Anatomy. Elsevier jest częścią Grupy RELX, globalnego dostawcy informacji i analiz dla profesjonalistów i klientów biznesowych z różnych branż.

www.elsevier.com