ICM będzie współpracować z Inkubatorem UW i Bankiem Pekao S.A.

Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Banku Pekao S.A. podpisali porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych wspierających przedsiębiorczość i rozwój innowacji, a także współpracy środowiska naukowego z biznesem. W planach znajduje się m.in. realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, oraz zasobów banku. Porozumienie zakłada także współpracę przy organizacji konferencji, debat i warsztatów adresowanych zarówno do społeczności akademickiej, pracowników banku, jak i szerszego odbiorcy.

Porozumienie zostało podpisane przez prorektor ds. rozwoju, prof. UW dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk oraz doktora Marka Lusztyna, wiceprezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Celem partnerstwa jest wsparcie merytorycznej, strategicznej oraz technologicznej współpracy pomiędzy instytucjami. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów banku oraz kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego pozwoli na efektywne wsparcie działań innowacyjnych, budowę unikalnych konceptów naukowo-biznesowych, a także dodatkowych możliwości edukacyjnych i rozwojowych dla studentów.

Obszarami szczególnego zainteresowania partnerów są nowoczesne technologie, w tym zaawansowane metody matematyczne i statystyczne, analityka danych, technologie komputerowe i techniki obliczeń wielkoskalowych, a także rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

„Inkubator UW działa na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego już od blisko dwóch lat. W tym czasie udało nam się zbudować społeczność liczącą kilka tysięcy osób. Do grona naszych partnerów strategicznych – z którymi będziemy działać na rzecz tej społeczności – dołącza dzisiaj jedna z największych i najbardziej zaawansowanych instytucji finansowych w naszym kraju. Dzięki naszej współpracy możliwy będzie rozwój oferty Inkubatora UW w nowych kierunkach” – powiedział Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora UW.

W ramach współpracy partnerzy planują wykorzystanie swoich doświadczeń, kompetencji i zasobów – wszystko w celu doskonalenia programów wspierających kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, finansów oraz szeroko rozumianej edukacji zawodowej, oferowanych społeczności akademickiej przez Inkubator UW.

Powyższe cele będą realizowane poprzez współpracę przy organizacji akademii, warsztatów, czy wykładów, jak również realizację programów stażowych dla studentów i pracowników naukowych oraz organizację konkursów i wizyt studyjnych. W planach jest również utworzenie programów wspomagających rozwój inicjatyw biznesowych, podejmowanych przez środowisko akademickie.