Brawo Warsaw Team!

Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego (“Warsaw Team”) w listopadzie 2018 z sukcesem wzięli udział w Student Cluster Competition, prestiżowym międzynarodowym konkursie skierowanym do studentów zainteresowanych tematyką superkomputerów i wysokowydajnym obliczeniom. Włączyli oni produkt alfa GigaIO FabreX do zaprojektowanego przez siebie klastra superkomputerowego. Drużyna powstała 2 lata temu z inicjatywy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).

Student Cluster Competition powstał w 2007 roku i od 12 lat oferuje studentom studiów licencjackich z całego świata możliwość eksperymentowania z najnowszą technologią obliczeń o wysokiej wydajności. Podczas trwającej 48 godzin rywalizacji zespoły uczestników pracują nad osiągnięciem największej wydajności superkomputerowej przy jednoczesnym utrzymaniu klastrów poniżej maksymalnej mocy 3.000 W.

Korzystając z przetwarzania równoległego, studenci mieli zoptymalizować obciążenie pracą sześciu popularnych aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności, w tym OpenMC, określanych również mianem otwartej symulacji Monte Carlo, Benchmark LINPACK, Benchmark High-Performance Conjugate Gradients (HPCG) oraz tajemniczą aplikację ujawnioną w pierwszym dniu zawodów.

Warsaw Team reprezentował Polskę jako jedyny zespół. Skupia on głównie studentów z uczelni warszawskich, ale też jednego reprezentanta z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zespół korzystał z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wsparcia finansowego sponsorów.