Dr Marek Michalewicz nowym dyrektorem ICM UW

Ilustracja wpisu Dr Marek Michalewicz nowym dyrektorem ICM UW

Po raz pierwszy w 25-letniej historii ICM UW następuje zmiana na stanowisku dyrektora. Prof. Marka Niezgódkę, który przez ćwierć wieku nieprzerwanie kierował Centrum, zastąpił dr Marek Michalewicz – dotychczasowy wicedyrektor ICM UW, a wcześniej m.in. współtwórca Narodowego Centrum Superkomputerowego w Singapurze.

Dr Marek Michalewicz jest naukowcem, przedsiębiorcą i wynalazcą. W latach 1987–2000 pracował w instytucjach badawczych w USA i Australii, gdzie zajmował się wykorzystaniem superkomputerów w badaniach naukowych. Od roku 2009 do 2016 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego A*STAR Computational Resource Centre (A*CRC) – największego naukowego centrum superkomputerowego w Singapurze. Był jedną z osób odpowiedzialnych za zaplanowanie i stworzenie singapurskiego Narodowego Centrum Superkomputerowego (NSCC). W 2014 r. dr Michalewicz zainicjował projekt InfiniCortex – globalnej sieci komputerowej o przepustowości 100Gb/s – oraz InfiniBand – technologii transportowej umożliwiającej stworzenie jednego współbieżnego superkomputera rozmieszczonego na czterech kontynentach. Od 2015 r. dr Michalewicz organizował w Singapurze konferencję ekspercką „Supercomputing Frontiers”, której pierwsza europejska edycja odbyła się w Warszawie w marcu br. Był też założycielem startupu Quantum Precision Instruments – jednej z pierwszych na świecie firm specjalizujących się w produktach w nanoskali. Od października 2016 r. dr Michalewicz był wicedyrektorem ICM UW.

– Kontynuacja 25-letniego dorobku prof. Marka Niezgódki i całego zespołu ICM UW jest dla mnie zaszczytem, ale też wyzwaniem – mówi dr Michalewicz. – Obejmuję to stanowisko w momencie bezprecedensowego rozwoju infrastruktury obliczeniowej w ICM: dwa lata po utworzeniu Centrum Technologii ICM na Białołęce. Zamierzam kontynuować podejmowane w Centrum działania w obszarze modelowania matematycznego, obliczeń wielkiej skali, badań z wykorzystaniem wielkich danych (Big Data) i sztucznej inteligencji. Chciałbym oprzeć dalszy rozwój ICM UW na jego dotychczasowych osiągnieciach, bogatym doświadczeniu badawczym pracowników, dużym potencjale studentów i oczywiście na naszej nowoczesnej infrastrukturze superkomputerowej.

Prof. Marek Niezgódka sprawował funkcję dyrektora ICM UW od chwili powołania Centrum 1 lipca 1993 r. aż do końca czerwca br. Wśród najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów znajduje się stworzenie Otwartego Centrum Danych i ich Analiz (OCEAN) – nowoczesnego ośrodka obliczeniowego zlokalizowanego na warszawskiej Białołęce, zainicjowanie prac nad numerycznym prognozowaniem pogody w ICM (co zaowocowało m.in. popularnym serwisem meteo.pl) oraz stworzenie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) – programu zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych wersji czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji naukowych i akademickich.