Pierwsi absolwenci studiów w ICM UW

Ilustracja wpisu Pierwsi absolwenci studiów w ICM UW

Studenci inżynierii obliczeniowej z pierwszego rocznika, którzy rozpoczęli naukę jesienią 2016 r., zdają właśnie egzaminy magisterskie. Tematyka bronionych prac jest bardzo zróżnicowana: od prognoz przewozowych w transporcie lotniczym, przez badanie mechanizmów rozprzestrzeniania dezinformacji w Internecie, nowoczesne rozwiązania portalowe, aż po wykorzystanie uczenia maszynowego do analiz orzecznictwa sądowego.

Inżynieria obliczeniowa to studia drugiego stopnia skupiające się na praktycznych umiejętnościach z zakresu wykorzystania wielkoskalowych systemów obliczeniowych oraz analityki big data. Zajęcia prowadzą uznani eksperci na co dzień aktywni w różnych obszarach nauki i gospodarki. Dużą zaletą kierunku jest możliwość wykorzystywania infrastruktury obliczeniowej ICM przez studentów.

– Inżynierię obliczeniową od innych studiów o podobnym profilu wyróżnia przede wszystkim prymat praktyki nad teorią – mówi prof. Piotr Bała, kierownik studiów w ICM. – Studenci mogą na bieżąco weryfikować zdobytą wiedzę, korzystając z dostępnych na miejscu superkomputerów. To bardzo ważne, ponieważ rynek pracy wymaga dziś przede wszystkim kompetencji praktycznych. Ponadto zależy nam na tym, by prezentować jak najszerszy obszar zastosowań High Performance Computing i data science. Dlatego dbamy o to, by zajęcia prowadzili uznani praktycy – pozwala to na dużą elastyczność programu nauczania. Podoba się to również studentom – w wielu przypadkach są to dla nich studia uzupełniające. Część z nich jest już po doktoracie. Dla takich ludzi liczy się konkret. Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki, czemu sprzyja niewielka liczebność grup.

Dotychczas na inżynierii obliczeniowej obroniono cztery prace magisterskie. Pod kierunkiem dr. Jana Malawki powstała praca poświęcona prognozom lotniczego ruchu pasażerskiego pomiędzy Warszawą a Pekinem w kontekście konkurencji.  Promotorem dwóch kolejnych prac był dr Dominik Batorski. W pierwszej przebadano aktywność wybranych stron rozpowszechniających fake newsy na Facebooku w celu zarekomendowania metod przeciwdziałania dezinformacji. W drugiej – przetestowano wybrane metody przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego na potrzeby automatycznej oceny podobieństwa długich tekstów z dziedziny prawa. Z kolei praca napisana pod kierunkiem prof. Piotra Bały otwiera możliwość wygodnego, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, wykonywania obliczeń z zakresu dynamiki płynów.