Klub CIO poznał wyniki hackathonu poświęconego elektromobilności

Ilustracja wpisu Klub CIO poznał wyniki hackathonu poświęconego elektromobilności

Rezultaty drugiej edycji hacktahonu Wielkie Wyzwania Programistyczne: „Smart Charge – Inteligentna elektromobilność” zostały zaprezentowane podczas spotkania Klubu CIO w The Heart Tech w Warszawie. Celem hackathonu było stworzenie optymalnego układu punktów ładowania samochodów elektrycznych w skali ogólnopolskiej na podstawie publicznie dostępnych danych i z wykorzystaniem mocy obliczeniowych superkomputerów ICM. Konkurs zorganizowało ICM we współpracy z innogy Polska.

Tematem spotkania w Klubie CIO były kierunki zbierania danych oraz analizy Big Data. Wyniki hackathonu zaprezentowali członek zwycięskiego zespołu Michał Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pomysłodawca konkursu prof. Piotr Bała z ICM. Podczas dyskusji, która nastąpiła po przedstawieniu rezultatów, głos zabrali m.in. dr Alicja Pawłowska – kierownik Programu E-Samochód w Ministerstwie Energii oraz dr Maciej Chmieliński – manager prowadzący Inkubator E-mobilności w innogy Polska. Zdaniem dr. Chmielińskiego, hackathon „Smart Charge” dowiódł dużej użyteczności superkomputerów w tworzeniu rozwiązań dla sektora elektromobilności, jednak aby wyniki prac zwycięskiego zespołu mogły zostać realnie spożytkowane, potrzebna jest bliska współpraca z operatorami systemów elektroenergetycznych, którzy mogą dostarczyć dane kluczowe do stworzenia efektywnego rozwiązania.

Podczas spotkania w Klubie CIO wystąpił również wicedyrektor ICM dr Marek Michalewicz, który opowiedział zebranym o nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu High Performance Computing oraz o cyklu życia Big Data.

Wicedyrektor ICM dr Marek Michalewicz podczas wystąpienia w Klubie CIO w Warszawie, 18 kwietnia 2018 r.

Klub CIO skupia kadrę zarządzającą z obszaru ICT z różnych sektorów i branż. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A. w 2003 roku. Celem Klubu jest umożliwienie spotkań, poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń najlepszym ekspertom i menedżerom IT.