Twórca studiów w ICM z Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ikona wpisu Twórca studiów w ICM z Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pomysłodawca i organizator studiów prowadzonych w ICM UW – prof. dr hab. Piotr Bała – znalazł się w prestiżowym gronie 60 naukowców wyróżnionych Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Bała otrzymał nagrodę I stopnia za osiągnięcia organizacyjne związane z opracowaniem programu studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa oraz uruchomieniem ich pierwszej edycji.

Inżynieria obliczeniowa to studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone w ICM UW od roku akademickiego 2016/2017. Mają one nowatorski charakter zarówno pod względem treści, jak i formy. Ich program dotyczy wykorzystywania obliczeń wielkoskalowych (w tym programowania równoległego), jak również zaawansowanych metod przetwarzania, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych do rozwiązywania złożonych problemów naukowych i technicznych. Same zajęcia odbywają się w blokach tematycznych, a studenci mają dostęp do infrastruktury obliczeniowej ICM, dzięki czemu zyskują możliwość praktycznego zastosowania nabywanej wiedzy.

– Zaistnienie tych studiów to bardzo wyraźny znak ze strony Uniwersytetu Warszawskiego, że jest uczelnią mającą ambicje stania się uniwersytetem badawczym – mówił w ICM podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 prof. Zbigniew Marciniak, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Jest to zdarzenie znaczące w życiu uczelni, ważne dla jej przyszłości oraz dla przyszłości polskiej nauki.

Tematyka studiów – obliczenia wielkoskalowe, modelowanie oraz analityka danych – to problemy bardzo ważne dla współczesnej nauki, a zarazem obszary wymagające specjalistycznych kompetencji, bardzo wysoko cenionych na rynku pracy. Inżyniera obliczeniowa dobrze wpisuje się w oczekiwania gospodarki, zapewniając wykształcenie wysokiej klasy specjalistów umiejących w praktyce wykorzystywać najbardziej zaawansowane narzędzia współczesnej informatyki.

Prof. dr hab. Piotr Bała jest z wykształcenia fizykiem. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianych metodach obliczeń równoległych i rozproszonych. Uczestniczył w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Jest autorem ponad 140 szeroko cytowanych publikacji. Pod jego kierunkiem powstało 9 prac doktorskich. Aktualnie jest opiekunem 3 doktorantów. Oprócz tego prowadzi zajęcia z programowania dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży.

Ikona wpisu Twórca studiów w ICM z Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło zdjęć: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.