XX-lecie meteo.pl – dwie dekady współpracy z Met Office

Ikona wpisu XX-lecie mete0pl - dwie dekady współpracy z Met Office

Konferencja podsumowująca dwadzieścia lat istnienia serwisu meteo.pl odbyła się 11 października 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jubileusz zgromadził licznych gości, od lat życzliwych najpopularniejszemu serwisowi ICM. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele Met Office – brytyjskiej służby meteorologicznej, z którą meteo.pl współpracuje od samego początku.

– Gdy się spojrzy na statystyki meteo.pl, to jest to właściwie jedyna rzecz na Uniwersytecie (może poza złotówkami), którą liczymy w milionach – mówił podczas rozpoczęcia konferencji prorektor UW prof. Andrzej Tarlecki. – W milionach wejść, w milionach użytkowników, w milionach wykorzystań. Gratuluję tego sukcesu ICM-owi.

Dyrektor ICM prof. Marek Niezgódka w swoim wystąpieniu podkreślił prekursorską rolę dr. Bogumiła Jakubiaka w rozwoju numerycznego prognozowania pogody w ICM. Przypomniał także, że dwadzieścia lat temu nawiązano ścisłą roboczą współpracę z Met Office, która zaowocowała uzyskaniem licencji na wykorzystanie i modyfikacją kodu źródłowego mezoskalowej wersji modelu UM. Obecni na konferencji prof. Dale Barker oraz dr George Pankiewicz odebrali następnie z rąk prorektora Tarleckiego medal UW przyznany w dowód uznania za dwie dekady wspólnych prac badawczych Met Office i ICM.

– Z naukowcami z ICM blisko współpracujemy przy ocenie i weryfikacji modelu UM – mówił w udzielonym nam wywiadzie dr Pankiewicz. – Interesują nas na przykład informacje o klimacie w Polsce. Warunki pogodowe są tutaj inne niż te, z którymi mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii. Posiadanie informacji o tym, jak działa model, jest bardzo ważne: pomaga w jego lepszym zrozumieniu i udoskonaleniu.

[iframe src=”https://www.youtube.com/embed/BjZnWju2tZA?rel=0″ width=”560″ height=”315″ allowfullscreen=”true”]

Profesor Barker wystąpił z prezentacją Global and Convective-Scale NWP at the Met Office: Status and Plans, w której omówił historię modelu UM (Unified Model) oraz ogólne trendy rozwoju numerycznych prognoz pogody w ostatnich dziesięcioleciach. Przedstawił także najnowsze osiągnięcia Met Office (w lipcu 2017 zwiększono rozdzielczość przestrzenną globalnego modelu do 10 km oraz wprowadzono czterowymiarową 4DVar asymilacje danych dla modeli kilometrowych) oraz plany na najbliższą i nieco dalszą przyszłość (prace dotyczące modelu będącego następstwem UM po 2020 roku).

Podczas drugiej sesji przedstawiono sześć prezentacji poświęconych wybranym zastosowaniom prognoz meteorologicznych w gospodarce. Dr Karolina Szafranek (ICM UW) omówiła najważniejsze prace zespołu meteo.pl i pokazała przykłady ich zastosowań w praktyce. Kolejne wystąpienia prezentowały możliwość wykorzystania prognoz meteorologicznych w różnych obszarach: energetyce (dr Krzysztof Kołodziejczyk, Globema), monitorowaniu zanieczyszczeń powietrza (prof. dr hab. Jerzy Zwoździak, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ), rolnictwie (dr Anna Nieróbca, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy ) i lotnictwie (Piotr Wieczorek, AMC Advanced Manufacturing Consulting). Sesję zakończyła prezentacja planów zespołu Meteo ICM na najbliższą przyszłość i zapowiedź nowych rozwiązań dostępnych już wkrótce w serwisie meteo.pl (dr Maciej Wrona, ICM UW).

Konferencja odbyła się pod honorowym patronem JM Rektora UW prof. Marcina Pałysa. Partnerem wydarzenia była firma Orange.

Grafika konferencji XX-lecie meteo.pl z logotypami organizatorów i partnera