ICM z kategorią A

Ikona wpisu ICM z kategorią A

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 października 2017 r. ogłosił wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013–2016. ICM uzyskał kategorię A.

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, przedstawionych przez jednostki w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie POL-on. Szczegółowej ocenie poddano prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach nauki. Jednostki podzielono na grupy wspólnej oceny (GWO) ustalone przez KEJN. ICM trafił do grupy jednostek niejednorodnych.

Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.