Warszawska konferencja podsumuje projekt EDISON

Grafika do wpisu Warszawska konferencja podsumuje projekt EDISON

W dniach 19–20 czerwca 2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbędzie się konferencja na zakończenie europejskiego projektu EDISON, promującego data science jako zawód przyszłości.  Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z bogatym zbiorem materiałów przygotowanych w ramach EDISON Data Science Framework oraz z możliwościami ich wykorzystania w różnych obszarach, np. edukacji czy HR.

Warszawska konferencja będzie trzecią z kolei okazją – obok wcześniejszych konferencji w Madrycie i Southhampton – by przedstawić osiągnięcia tych ośrodków naukowych, które szczególnie dobrze odpowiadają na zapotrzebowanie rynku związane z data science.  W trakcie wydarzenia zostaną omówione kwestie dotyczące oferty edukacyjnej i programów nauczania pozwalających uczelniom kształcić specjalistów od analityki danych. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele świata nauki i biznesu, a także urzędnicy odpowiedzialni za tworzenie polityki edukacyjnej oraz sami profesjonaliści na co dzień zajmujący się data science. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie wydarzenia. Współorganizatorem konferencji jest ICM.

EDISON to dwuletni projekt rozpoczęty we wrześniu 2015 r., prowadzony w ramach programu Horyzont 2020. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat nowego obszaru kompetencji zawodowych związanych z analityką danych. Pomysłodawcy projektu chcieli stworzyć mechanizmy umożliwiające lepszą współpracę między branżami zainteresowanymi wykorzystywaniem data science a środowiskiem specjalistów w tej dziedzinie, często wywodzących się ze świata akademickiego.