Trzeci konkurs na dostęp do superkomputera Okeanos

Ikona wpisu Trzeci konkurs na dostep do superkomputera Okeanos

Już po raz trzeci ICM ogłasza konkurs na dostęp do superkomputera Okeanos – systemu wielkoskalowego przetwarzania Cray XC40. Konkurs skierowany jest do grup badawczych, których praca naukowa wymaga zastosowania obliczeń masywnie równoległych.

W konkursie przyznawane są 3 rodzaje grantów obliczeniowych:

Granty A: Wielkie Wyzwania

Przeznaczone dla zespołów wnioskujących o czas obliczeniowy przewyższający 2 miliony rdzeniogodzin. Zwycięskie projekty wyłaniane są w wyniku konkursu ogłaszanego dwa razy w roku. Wnioski podlegają ocenie formalnej, technicznej i naukowej Panelu Opiniodawczego złożonego z naukowców z różnych dziedzin nauk obliczeniowych. Projekty z tej grupy realizowane są w ścisłej współpracy z zespołem ICM – każdy z nich zostaje objęty indywidualną opieką merytoryczną. Zasoby obliczeniowe dla grantów typu A są przyznawane na 1 rok.

Granty B: Standardowe

Przyznawane zespołom wnioskującym o czas obliczeniowy nie większy niż 2 miliony rdzeniogodzin. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i poddawane ocenie formalnej, technicznej oraz naukowej sporządzonej przez Panel Opiniodawczy złożony z naukowców z różnych dziedzin nauk obliczeniowych. Zasoby obliczeniowe dla grantów typu B są przyznawane na 1 rok.

Granty C: Testowe

Przyznawane zespołom wnioskującym o niewielkie zasoby obliczeniowe (rzędu 20 tysięcy rdzeniogodzin) potrzebne do przetestowania oprogramowania lub modeli obliczeniowych. Głównym tego typu grantów jest zgromadzenie informacji niezbędnych do wnioskowania o grant typu A lub B. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i podlegają ocenie pod względem formalnym oraz technicznym. Zasoby obliczeniowe dla grantów typu C są przyznawane na 6 miesięcy.

Zapraszamy do składania aplikacji do trzeciego konkursu na badawcze granty obliczeniowe. Termin zgłoszeń dla grantów typu A: 5 czerwca 2017 r. Więcej szczegółów dotyczących konkursu.