Podsumowanie XIX Sesji Użytkowników ICM

Ikona Aktualności Podsumowanie XIX Sesji Użytkowników ICM

W dniach 19–21 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się XIX Sesja Użytkowników ICM. Cyklicznie organizowane sesje służą przeglądowi projektów naukowych realizowanych przez różne ośrodki badawcze z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych ICM. W tym roku wydarzenie zgromadziło ponad 150 uczestników z Polski i zagranicy. Wśród gości znaleźli się zarówno grantobiorcy używający w swoich badaniach superkomputerów ICM, jak i wielu przedstawicieli branży HPC.

Pierwszy dzień sesji w całości poświęcono warsztatom i prezentacjom nowości technologicznych. IBM przedstawił m.in. nowe rozwiązania w obszarach High Performance Computing oraz High Performance Data Analysis, a także nowoczesny dostęp do usług i zasobów w chmurze z użyciem Bluemix. Z kolei pracownicy ICM poprowadzili warsztaty z oprogramowania UniCore i VisNow.

Drugi i trzeci dzień sesji wypełniły prezentacje poszczególnych projektów badawczych wykorzystujących infrastrukturę obliczeniową ICM, jak również panele dyskusyjne, wykłady plenarne oraz sponsorskie. Naukowcy biorący udział w sesji reprezentowali różne dyscypliny badawcze, m.in.: biologię, chemię, fizykę, inżynierię obliczeniową, matematykę i nauki materiałowe. W sumie w 9 sesjach tematycznych odbyły się 34 wystąpienia. Wśród reprezentowanych ośrodków naukowych znalazły się m.in.: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz A*STAR Computational Resource Centre w Singapurze.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z XIX Sesji Użytkowników ICM:

[iframe src=”https://www.youtube.com/embed/cTjfcFsJAws” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″]