Polscy naukowcy skorzystają z największego superkomputera w Europie

Ikona wpisu Polscy naukowcy skorzystaja z najwiekszego superkomputera w Europie

Po raz pierwszy w historii polscy naukowcy znaleźli się wśród laureatów prestiżowego konkursu na najbardziej innowacyjne projekty badawcze wykorzystujące superkomputery. Grupa badaczy pod kierownictwem dr. inż. Gabriela Wlazłowskiego z Politechniki Warszawskiej otrzymała grant obliczeniowy przyznawany przez PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) – europejskie stowarzyszenie udostępniające komputery dużej mocy nowatorskim projektom naukowym. Dzięki grantowi naukowcy uzyskają dostęp do największego w Europie superkomputera – szwajcarskiego Piz Daint (8 miejsce na liście Top500). Badania będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu MAESTRO prof. Piotra Magierskiego.

Nagrodzony zespół chce sprawdzić, z jaką dokładnością współczesna nauka potrafi przewidywać zachowanie nadprzewodników i nadcieczy. Do rozwiązania równań matematycznych opisujących te zjawiska potrzeba setek tysięcy procesorów oraz dziesiątków tysięcy gigabajtów pamięci RAM. Aby uzyskać dostęp do tak ogromnej mocy obliczeniowej, zbudowano oprogramowanie pozwalające na prowadzenie złożonych obliczeń równoległych z wykorzystaniem setek akceleratorów GP GPU.

Dr Wlazłowski zebrał interdyscyplinarny zespół badawczy, który stworzył wysoko wydajne i masywnie równoległe kody numeryczne. W skład zespołu wchodzą naukowcy oraz eksperci ds. komputerów dużej mocy z Politechniki Warszawskiej, ICM UW, University of Washington, Los Alamos National Laboratory oraz Pacific Northwest National Laboratory. Maciej Marchwiany z ICM odpowiada w zespole za rozwój aplikacji oraz zapewnienie jej wysokiej wydajności. Współpraca pomiędzy ICM a PW dowodzi, że rezultatem wspólnego działania naukowców oraz programistów i ekspertów ds. wydajnych obliczeń mogą być badania na najwyższym światowym poziomie.

Fot.: Superkomputer Cray XC30 «Piz Daint» w centrum CSCS w Lugano (autor: CSCS, CC BY-SA 3.0).