Silna reprezentacja ICM podczas Supercomputing Frontiers 2017

Logo Supercomputing Frontiers 2017

Aż cztery prace naukowców z ICM zostaną zaprezentowane na konferencji Supercomputing Frontiers 2017, która w dniach 13–16 marca odbędzie się w Singapurze. Organizowane od 2015 roku  wydarzenie poświęcone jest innowacjom w dziedzinie superkomputerów i przyciąga reprezentantów najważniejszych ośrodków HPC z całego świata.

Spośród naukowców z ICM prace na konferencję zgłosiły następujące zespoły:

  • Joanna Jurek, Dominika Bakalarz, Maciej Cytowski – praca „Enabling Large Scale Modelling of Personalised Stem Cells Therapy Through High Performance Computing”.

Autorzy przedstawili zastosowanie rozwijanego w ICM oprogramowania Timothy (timothy.icm.edu.pl) do modelowania procesu gojenia złamań kostnych w terapii komórkami macierzystymi. Opisywany temat badawczy, realizowany z młodymi badaczkami w ramach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, nagradzany był wielokrotnie na konkursach m.in. EUCYS 2015 i E(x)plory 2015.

  • Norbert Kapiński, Jakub Zieliński, Bartosz Borucki, Krzysztof Nowiński – praca „Multi-GPU Deep Learning Techniques for Tendon Healing In Regenerative Stem Cells based Medicine”

Praca prezentuje zastosowanie metod uczenia maszynowego do monitorowania procesu gojenia uszkodzonych więzadeł Achillesa. Obliczenia zrealizowano na systemie wyposażonym w karty NVIDIA GPU. Oprócz analizy wydajności obliczeniowej, praca zawiera również ocenę przydatności wybranych algorytmów pod kątem ich dokładności.

  • Franciszek Rakowski, Piotr Bała, Łukasz Górski, Jan Karbowski – praca „Mathematical Modelling and Large-Scale Computational Optimisation Elucidates The Link Between C. Elegans Neural Circuit Morphology and Worms Behaviour”

Zespół badawczy przedstawił matematyczny model służący do optymalizacji parametrów używanych w symulacjach aktywności neuronowej nicienia C. Elegans. Zaprojektowany algorytm genetyczny zaimplementowany został w bibliotece PCJ (pcj.icm.edu.pl). Obliczenia realizowane były na około tysiącu rdzeni obliczeniowych na systemach HPC.

  • Miron B. Kursa, Jacek M. Kopeć – praca „Prozium — A Workflow Manager Dedicated For Distributed and Redundant Computational Infrastructure”

Prezentacja rozwijanego w ICM narzędzia o nazwie Prozium, które służy do zarządzania skomplikowanymi wieloetapowymi przedsięwzięciami obliczeniowymi na systemach HPC. Narzędzie wykorzystywane jest w ICM do zarządzania operacyjnymi obliczeniami numerycznej prognozy pogody, jednak jego zastosowanie jest dużo szersze.

Wszystkie prace złożone przez naukowców ICM zostały wysoko ocenione przez co najmniej trzech niezależnych recenzentów. Gratulujemy!