1. Kurowska Weronika, Mizerski Jeremi, Trykozko Anna, Nowiński Krzysztof, Waniewski Jacek, Brzezińska-Rajszys Grażyna, Kościesza Andrzej Symulacja przepływu przez zmodyfikowane połączenie Blalock-Taussig XI Warsztaty naukowe PTSK, Symulacja w badaniach i Rozwoju, Białystok-Augustów, Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej, 2005
 2. Leluk Jacek Ocena przydatności zastosowań modeli markowa w bioinformatyce Konferencja ,Streszczenia, Polska, 2005
 3. Leluk Jacek Mutacje sprzężone w białkach Konferencja, Polska, 2005
 4. Juszczak Radosław, Leśny Jacek, Olejnik Janusz, Jakubiak Bogumił, Friesland Hans Agrometeorologiczny system wspomagania decyzji w organizacji prac gospodarstw rolnych w Wielkopolsce – etap pierwszy tworzenia serwisu, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2005, 5, s. 157-174
 5. Trylska Joanna, McCammon J. Andrew, Brooks, III Charles Exploring Assembly Energetics of the 30S Ribosomal Subunit Using an Implicit Solvent Approach VIth European Symposium of teh Protein Society 30 April-4 may 2005, Barcelona. Final Programs & Abstract, Barcelona, 2005
 6. Tozzini Valentina, Trylska Joanna, Minh David, McCammon Andrew A Coarse-grained Model for Slow and Anharmonic Motions in Proteins and Macromolecular Aggregates: Applications to HIV-1 Protease and the 70S Bacterial Ribosome VIth European Symposium of teh Protein Society 30 April-4 may 2005, Barcelona. Final Programs & Abstract, Barcelona, 2005
 7. Trylska Joanna, Tozzini Valentina, Konecny Robert, Tama Florence, Brooks, III Charles, McCammon J. Andrew Exploring Global Motions and Electrostatic Properties of the Ribosome From Molecular Biology to Biotechnology XXXII Winter School of Faculty of Biotechnology, Zakopane March 3rd-7th 2005, Kraków, Wydawnictwo EJB, 2005
 8. Jakubiak Bogumił, Starosta Katarzyna Multivariance URBAN SPRAWL – an analysis and modelling URBAN SPRAWL – WARSAW AGGLOMERATION case study, Warszawa, Warsaw University Press, 2005
 9. Brojewski Remigiusz, Jakubiak Bogumił, Jasiński J Dynamics of a 2-Level Baroclinic Model of the Troposphere. Part 1: Thermal Bifurcation and Blocking, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2005, 46, s. 131-147
 10. Brojewski Remigiusz, Jakubiak Bogumił, Jasiński J Dynamics of a 2-Level Baroclinic Model of the Troposphere. Part 2: Impact of the Zonal Drift on Bifurcations in the Model, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2005, 46, s. 203-218
 11. Sonechkin Dmitry, Brojewski Remigiusz, Ivashchenko Nadeżda, Jakubiak Bogumił Spatial-temporal scaling of surface temperature field, Russian Meteorology and Hydrology, 2005, 7, s. 157-174
 12. Plewczyński Dariusz, Jaroszewski Łukasz, Godzik Adam, Kloczkowski Andrzej, Rychlewski Leszek Molecular modeling of phosphorylation sites in proteins using a database of local structure segments, JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 2005, 11, s. 431-438
 13. Plewczyński Dariusz, Tkacz Adrian, Wyrwicz Lucjan, Rychlewski Leszek AutoMotif server: prediction of single residue post-translational modifications in proteins, BIOINFORMATICS, 2005, 21, s. 2525-2527
 14. Plewczyński Dariusz, Tkacz Adrian, Godzik Adam, Rychlewski Leszek A SUPPORT VECTOR MACHINE APPROACH TO THE IDENTIFICATION OF PHOSPHORYLATION SITES, CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS, 2005, 10, s. 73-89
 15. Ginalski Krzysztof, Zheng M, Rychlewski Leszek, Grishin N Protein domain of unknown function DUF1023 is an alpha/beta hydrolase., PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS, 2005, 59, s. 1-6
 16. Ginalski Krzysztof, Rychlewski Leszek, Kinch L, Grishin N Identification of novel restriction endonuclease-like fold families among hypothetical proteins., NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2005, 33, s. 3598-3605
 17. Ginalski Krzysztof, Rychlewski Leszek, Grishin N, Godzik Adam Practical lessons from protein structure prediction., NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2005, 33, s. 1874-1891
 18. Plewczyński Dariusz, Tkacz Adrian, Wyrwicz Lucjan, Godzik Adam, Kloczkowski Andrzej, Rychlewski Leszek Support Vector Machine Classification of Linear Functional Motifs in Proteins., JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 2005, 12, s. 453-461
 19. Trylska Joanna, Tozzini Valentina, McCammon J Exploring Global Motions and Correlations in the Ribosome, BIOPHYSICAL JOURNAL, 2005, 89, s. 1
 20. Trylska Joanna, McCammon J, Brooks Charles Exploring Assembly Energetics of the 30S Ribosomal Subunit Using an Implicit Solvent Approach,, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2005, 127, s. 11125-11133
 21. The proceedings of Third Polish-Japanese Days on Mathematical Approach to Nonlinear Phenomena : Modelling, Analysis and Simulations, Niezgódka Marek , Tokyo Japan, Gakkotosho, 2005
 22. Sot Robert, Kurzydłowski Krzysztof Atomic modelling of point defects in B2-RuAl, MATERIALS SCIENCE-POLAND, 2005, 23, s. 407-411
 23. Sot Robert, Kurzydłowski Krzysztof Ab initio calculations of elastic properties of Ni3Al and TiAl under pressure, MATERIALS SCIENCE-POLAND, 2005, 23, s. 587-590
 24. Fogtman Anna, Leluk Jacek β – Spectrin consensus sequence construction with variable threshold parameters; verification of their usefulness; The International Conference Sequence-Structure-Function Relationship; Theoretical and Experimental Approaches, Warszawa, 6-10.04.2005, ICM UW, 2005
 25. Waniewski Jacek Computer Simulation of Blood Flow and Shear Stress in a Systemic-to-Pulmonary Shunt Lecture Notes of the ICB Seminars , 7th Polish-Japanese Seminar on New Technologies for Future Artificial Organs), 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4, PAN Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, 2005
 26. Waniewski Jacek Mathematical Models for Fluid and Solute Transport in Dialysis Therapy Materiały VII Sympozjum “Modelowanie i Pomiary w Medycynie” 8-12 maja 2005r. Krynica, Kraków, Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005
 27. Plewczyński Dariusz, Tkacz A., Wyrwicz L., Rychlewski L. AutoMotif server:prediction of single residue post-translational modifications in proteins, BIOINFORMATICS, 2005, 21, s. 2525-2527
 28. Khalili M, Liwo A, Rakowski Franciszek, Grochowski Paweł, Scheraga H Molecular Dynamics with the United-Residue Model of Polypeptide Chains. I. Lagrange Equations of Motion and Tests Of Numerical Stability in the Microcanonical Mode, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2005, 1, s. 1
 29. Gokieli Maria, Varchon N. The reaction-diffusion problem on dumpbell domains, Gakkotosho, 2005
 30. Gokieli Maria, Varchon Nicolas The reaction-diffusion problem on Dumpbell domains The proceedings of Third Polish-Japanese Days on Mathematical Approach to Nonlinear Phenomena: Modelling, Analysis and Simulations, Tokyo Japan, Gakkotosho, 2005
 31. Majka Arkadiusz, Wiślicki Wojciech Equation of state for agents on graphs, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2005, 48, s. 271-277
 32. Waniewski Jacek, Kurowska Weronika, Mizerski Jeremi, Trykozko Anna, Nowiński Krzysztof, Brzezińska_Rajszys Grażyna, Kościesza Andrzej The Effects of Graft Geometry on the Patency of a Systemic-to-Pulmonary Shunt:A Computational Fluid Dynamics Study, ARTIFICIAL ORGANS, 2005, 29, s. 642-650
 33. Benedyczak K., Wroński M., Nowiński A., Nowiński K., Wypychowski J., Bała P. UNICORE as uniform grid environment for life sciences, Lecture Notes in Computer Science, 2005, 3470, s. 364-373
 34. Mincer-Daszkiewicz Janina, Baszkiewicz Przemysław Jak USOS współpracuje z CUS czyli o autoryzacji użytkowników w serwisach internetowych UW, UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI, 2005, 4, s. 28-30
 35. Gajewska Elżbieta, Leluk Jacek Oszacowanie istotności podobieństwa porównywanych sekwencji Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 2005
 36. Fogtman Anna, Leluk Jacek, Lesyng Bogdan, Lesyng Bogdan Konstrukcja sekwencji konsensusowych rodziny białek β-spektryn o różnych parametrach progowych oraz weryfikacja ich użyteczności Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 2005
 37. Sosińska-Kalata Barbara, Gębołyś Zdzisław, Ciesek S., Hollender Henryk, Jazdon A. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, Warszawa, SBP, 2005
 38. Setny Piotr, Geller Maciej, Geller Maciej Refinement of X-ray data on dual cosubstrate specifity on CK2 kinase by free energy calculations based on molecular dynamic simulation., PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS, 2005, 58, s. 511-517
 39. Gajewska Elżbieta, Leluk Jacek An approach to sequence similarity significance estimation The International Conference Sequence-Structure-Function Relationship; Theoretical and Experimental Approaches, Warszawa, 6-10.04.2005, ICM UW, 2005
 40. Gokieli Maria, Marcinkowski Leszek Modelling phase transitions in alloys, Nonlinear Analysis Forum, 2005, 63, s. 1142-1153
 41. Nguyen Hung Son, Łuksza Marta, Mąkosa Ewa, Komorowski Jan An Approach to Mining Data with Continuous Decision Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings of the International IIS:IIPWM’05, Kłopotek Mieczysław, Wierzchoń Sławomir, Trojanowski Krzysztof , Berlin, Springer, 2005
 42. Walewski Łukasz, Bała Piotr, Elstner M, Frauenheim Th, Lesyng Bogdan, Lesyng Bogdan SCC-DFTB Energy Barriers for Single and Double Proton Transfer Processes in the Model Molecular Systems Malonaldehyde and Porphycyne, International Journal of Quantum Chemistry, 2005, 104, s. 000
 43. Kuśka Jacek, Leluk Jacek, Lesyng Bogdan, Lesyng Bogdan Zmienność mutacyjna w homologicznych rodzinach kinaz Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 2005
 44. Meglicz Agata, Leluk Jacek, Lesyng Bogdan, Lesyng Bogdan Classification and Characterization of Natural Protein Inhibitors of Protein Kinases, CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS, 2005, 10, s. 137-138
 45. Kuśka Jacek, Leluk Jacek, Lesyng Bogdan, Lesyng Bogdan The variability patterns in kinase subfamiles The International Conference Sequence-Structure-Function Relationship; Theoretical and Experimental Approaches, Warszawa, 6-10.04.2005, ICM UW, 2005
 46. Kuśka Jacek, Leluk Jacek, Lesyng Bogdan, Lesyng Bogdan Variability Patterns in Kinase Subfamilies The Ninth Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology, RECOMB 2005, USA, Cambridge MA, 2005
 47. Górecki Adam, Leluk Jacek, Lesyng Bogdan, Lesyng Bogdan Identification and Free Energy Simulations of Correlated Mutations in Proteins The Ninth Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology, RECOMB 2005, USA, Cambridge MA, 2005
 48. Piotrowski Zbigniew, Andrejczuk Mirosław, Drzewiecki Piotr, Jakubiak Bogumił, Krawczyk Jakub, Łobocki Lech, Malinowski Szymon, Smolarkiewicz Piotr, Strużewska Joanna Numerical simulation of convective cloud fields past complex terrain, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS, 2005, 7, s. 07972
 49. Górecki Adam, Bała Piotr, Lesyng Bogdan Parallelization of the Quantum Dynamics Code for Cluster Architecture and its Applications to the Gross-Pitaevskii Equation, International Journal of Quantum Chemistry, 2005, 104, s. 0000
 50. Burd Aleksander, Ćwiok Mikołaj, Czyrkowski Henryk, Dąbrowski Ryszard, Dominik Wojciech, Grajda Marcin, Husejko M., Jegier Michał, Kalicki A., Kasprowicz Grzegorz, Kierzkowski Krzysztof, Kwiecińska Katarzyna, Mankiewicz Lech, Nawrocki Krzysztof, Pilecki Bogumił, Piotrowski Lech, Poźniak Krzysztof, Romaniuk Ryszard, Salański Rafał, Sokołowski Marcin, Szczygieł Dorota, Wrochna Grzegorz, Zabołotny Wojciech Pi of the Sky – all-sky, real-time search for fast optical transients, NEW ASTRONOMY, 2005, 10, s. 409-416
Przepraszamy, chwilowo brak danych
Skip to content