Lp.Tytuł projektuKierownik projektuZespoły
1Program Obliczeń Wielkich Wyzwań nauki i techniki - POWIEW http://www.wielkiewyzwania.pl/prof. Marek NiezgódkaLaboratorium Analizy Wizualnej,
Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
2Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe - NanoBiom, http://info.ifpan.edu.pl/nanobiom/nanobiom-0-0.htmlICM – członek konsorcjumdr Jacek PiechotaLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
3Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery - PROZAhttp://projekt-proza.pldr inż. Bogumił JakubiakLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA),
Laboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
4Utworzenie Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych- CePTprof. Marek NiezgódkaLaboratorium Analizy Wizualnej,
Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
5Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy - SYNAT http://www.synat.plprof. Marek NiezgódkaLaboratorium Stosowanych Badań Społecznych,
Centrum Otwartej Nauki (CeON),
Laboratorium Rozwoju Oprogramowania
6Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu - SICMAT http://sicmat.materials.pl/sic.htmlICM – członek konsorcjumprof. Stanisław KrukowskiLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
7Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej -PLGrid PlusICM – członek konsorcjumdr Maciej FilochaLaboratorium Analizy Wizualnej,
Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA),
Laboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
8Integracja wielomodalnych informacji dynamicznych, obrazowych i funkcjonalnych w diagnostyce i planowaniu terapii kończyny dolnej- INPLAprof. Marek NiezgódkaLaboratorium Analizy Wizualnej
9Otwarte Centrum Danych i ich Analiz – Centrum Kompetencji – OCEANhttp://ocean.icm.edu.plprof. Marek NiezgódkaLaboratorium Analizy Wizualnej,
Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA),
Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych,
Laboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo),
Centrum Otwartej Nauki (CeON),
Laboratorium Rozwoju Oprogramowania
10Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności – MAN-HAICM – członek konsorcjumAdam GazdaCentrum Otwartej Nauki (CeON),
CiS,
Laboratorium Rozwoju Oprogramowania
11New perspectives for landfills isolations design via computational modeling of flows at pore scale - LIDeCoMPdr hab. Anna TrykozkoLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
12Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej – TRAFICICM – członek konsorcjumBartosz BoruckiLaboratorium Analizy Wizualnej
13Warszawska Szkoła Analizy Danych – WSADICM – członek konsorcjumdr Michał BojanowskiLaboratorium Stosowanych Badań Społecznych
14System Analizy Orzeczeń Sądowych – SAOSICM - lider konsorcjumPiotr Waglowski/Aleksander NowińskiLaboratorium Stosowanych Badań Społecznych,
Laboratorium Rozwoju Oprogramowania
15Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki - PLGrid NGICM – członek konsorcjumprof. Piotr BałaLaboratorium Analizy Wizualnej,
Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
16Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych – SDZPICM – członek konsorcjumdr Karolina SzafranekLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
17Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i wiązadeł – STARTICM – członek konsorcjumProf. Marek NiezgódkaLaboratorium Analizy Wizualnej,
Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
18Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych – RoSaICM – członek konsorcjumdr Dominik BatorskiLaboratorium Stosowanych Badań Społecznych
19Matematyka dla ciekawych światahttp://licealisci.icm.edu.pl(edycje I – VII)dr Maria GokieliLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
20Demonstration of Lidar based Clear Air Turbulence detection- DELICAThttp://inoe.inoe.ro/DELICAT/dr hab. Konrad BajerLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
21Towards an Integrated Framework for Climate Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments –NSF CNH CLIMARKdr Małgorzata LiszewskaLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
22The European Digital Mathematics Library – EuDMLhttp://www.eudml.euhttp://otwartanauka.plWojciech SylwestrzakLaboratorium Rozwoju Oprogramowania
23European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Research in Europe- EGI_InSPIREdr Maciej Filocha
24European Middleware Initiative - EMIprof. Piotr Bała
252nd Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe- OpenAIREplusWojciech SylwestrzakLaboratorium Rozwoju Oprogramowania,
Centrum Otwartej Nauki (CeON)
26Application Performance Optimalization and Scalability-EU - APOSprof. dr hab. Piotr Bała
27Third Implementation Phase Project - PRACEdr Maciej FilochaLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
28LOw time critical BOrder Surveillance - LOBOSdr Bogumił JakubiakLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
29Partnership for Advanced Computing in Europe - PRACE IIIdr Maciej FilochaLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
30European High - performance Infrastructures in turbulance - Eu-HITdr Kamil KwiatkowskiLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
31Faciliate Open Science Training For European ResearchFOSTERWojciech SylwestrzakCentrum Otwartej Nauki (CeON)
32Open Access Infrastructures for Research in Europe 2020 - OpenAIRE2020Wojciech SylwestrzakCentrum Otwartej Nauki (CeON),
Laboratorium Rozwoju Oprogramowania
33Traffic optimisation on single and multiple runway airportsJacek KopećLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
34Safety support tools for runway excursionJacek KopećLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
35Enhanced Collaborative Airport Performance Managementdr inż. Maciej WronaLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
36Dynamic Airspace Configuration supporting moving areaJacek KopećLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
37Improved Performance in the Provision of Separationdr inż. Maciej WronaLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
38Management and sharing data used in trajectorydr inż. Maciej WronaLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
39OpenAIRE - CONNECTing scientific results in support of Open Science - OpenAIRE-ConnectWojciech SylwestrzakLaboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo),
Laboratorium Rozwoju Oprogramowania
40Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Javie - HPCJDprof. Piotr Bała
41Standaryzacja i integracja polskiego gridu narodowego z europejską infrastrukturą gridową- EGIprof. Piotr Bała
42Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym - POL-ONICM – członek konsorcjumAdam GazdaLaboratorium Stosowanych Badań Społecznych,
Laboratorium Rozwoju Oprogramowania
43Odkrywamy świat za pomocą symulacji komputerowychprof. Piotr Bała
44Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - MDPprof. Jan Komorowski
45Badanie własności konformacyjnych i termodynamicznych ludzkiego rybosomalnego miejsca A i jego oddziaływań z antybiotykami aminoglikozydowymi z wykorzystaniem metod modelowania molekularnegoJoanna Panecka
46Wpływ zewnętrznych oddziaływań stresowych na układy biologiczne: rozwój i analiza walidacyjna nowych, wieloskalowych modeli matematycznych przeznaczonych do prognozowania i sterowaniadr Zuzanna SzymańskaLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
47Modele Matematyczne dla Ruchu Pieszychdr Massimiliano Rosini
48Rozwój i analiza uogólnień metody lasu losowegoMiron Kursa
49Kosmiczna Sieć jako laboratorium Ciemnej Energii i Ciemnej Materiidr Wojciech HellwingLaboratorium Analizy Wizualnej,
Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
50Dynamika konkurencji i współpracy w nauce: indywidualne strategie, sieci współpracy i hierarchie organizacyjnedr Michał BojanowskiLaboratorium Stosowanych Badań Społecznych
51Komunikacja sieciowa i wpływ nowych mediów. W poszukiwaniu nowej teorii mediów.dr Dominik BatorskiLaboratorium Stosowanych Badań Społecznych
52Zwięzłe przedstawieniaprof. Przemysław Wojtaszczyk
53Badanie własności fizykochemicznych fragmentu rybosomu bakteryjnego oraz enzymów dezaktywujących w miejscach wiązania linkozamidów z wykorzystaniem metod modelowania komputerowegoKatarzyna Kulczycka-MierzejewskaLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
54Rozwój algorytmów identyfikacji wszystkich ważnych zmiennych z użyciem metod uczenia maszynowegodr hab. Witold RudnickiLaboratorium Obliczeń Wieloskalowych (SOWA)
55Zastosowanie wysoko wydajnych metod obliczeniowych do modelowania dynamiki dywersyfikacji hemogluteniny wirusa grypydr hab. Dariusz Plewczyński
56Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia siędr Kamil FilipekLaboratorium Stosowanych Badań Społecznych
57Geometria przestrzeni Banacha w analizie wielowymiarowej problemów numerycznychprof. Przemysław Wojtaszczyk
Skip to content