flags-pionier

ICM UW realizuje projekt „PIONIER-LAB — Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa i udostępnienie platformy badawczej PIONIER-LAB – Krajowej Platformy Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji dla środowiska naukowego, przedsiębiorstw, oraz zainteresowanych podmiotów skupionych wokół preinkubatorów przedsiębiorczości, bazujących na krajowej infrastrukturze badawczej i innowacyjnych usługach integrujących polskie środowiska prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz inteligentnego rozwoju.

Platforma badawcza będzie stanowiła zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych, szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego. Platforma PIONIER-LAB będzie stanowiła ofertę polskiego środowiska naukowego dla gospodarki umożliwiając integrację nauki i biznesu w celu zwiększenia roli badań i innowacji w polskiej gospodarce.

Projekt PIONIER-LAB zakłada wsparcie badań i innowacji poprzez żywe laboratoria (ang. living labs), które staną się przestrzenią wspólnych działań badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw – mostem dla przyszłych innowacji, gdzie procesy badawcze zostaną powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem użytkowników. Z kolei preinkubatory przedsiębiorczości skupione wokół platformy PIONIER-LAB staną się nową przestrzenią informacyjno-komunikacyjną zapewniającą wsparcie i mentoring merytoryczny dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW bierze udział w tworzeniu:

 1. Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych.
 2. Smart Kampus jako laboratorium Smart City.
 3. Regionalne „Żywe" Laboratoria Innowacji inspirowane ICT
 4. Laboratorium Usług Chmurowych
 5. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych
 6. Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)
 7. Usługi preinkubatora - wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
 4. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 5. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Gdańska CI TASK
 8. Politechnika Koszalińska
 9. Politechnika Łódzka
 10. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 11. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 12. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 13. Politechnika Świętokrzyska
 14. Politechnika Wrocławska
 15. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 16. Uniwersytet Opolski
 17. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 18. Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 19. Uniwersytet Zielonogórski
 20. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Badawczy

Wróc do projektów
Wróc do projektów

Skip to content