Zespół specjalizuje się w wytwarzaniu nowoczesnego oprogramowania. Posiadamy wyjątkowe kwalifikacje, łączące doświadczenie w tworzeniu kodu według współczesnych metodyk z wykorzystaniem algorytmów i rozwiązań wypracowywanych w innych sekcjach ICM. Tworzy to unikatową możliwość budowania w ICM kompletnych produktów opartych o wyniki badań i wytworzone algorytmy o jakości oczekiwanej przez odbiorcę komercyjnego i gotowych do użycia.

Sekcja powstała jako element strategii ICM w obszarze bibliotek wirtualnych. Dlatego główne zrealizowane przez nią projekty dotyczyły rozwiązań w zakresie udostępniania, przetwarzania i agregowania dużych kolekcji dokumentów – w szczególności artykułów naukowych. Ze względu na wielkość danych, którymi operują tworzone systemy, sekcja rozwoju oprogramowania opanowała i wykorzystuje w praktyce technologie Big Data (Hadoop i Apache Spark), co pozwala na unikalną skalowalność tworzonych rozwiązań. Podstawowe technologie wykorzystywane przez zespół programistyczny oparte są o język Java.

Główne atuty Laboratorium Rozwoju Oprogramowania

 1. Doświadczenie w realizacji projektów zakończonych praktycznymi wdrożeniami
 2. Umiejętność tworzenia oprogramowania o wysokiej jakości i niezawodności
 3. Doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z partnerami, również zagranicznymi (np. EuDML, OpenAIRE)
 4. Rozbudowana infrastruktura developerska, wraz ze środowiskami testowymi,
 5. Praktyczne stosowanie nowoczesnych technologii rozwoju oprogramowania – Test Driven Development,
 6. Praktyczne doświadczenie w operacyjnym wdrażaniu technologii BigData – Hadoop, Spark
 7. Nowoczesny stos technologiczny – Java, Spring, bazy relacyjne oraz bazy NoSQL – mongodb, HBase, Cassandra.

Obszary kompetencji Laboratorium Rozwoju Oprogramowania

 1. Tworzenie oprogramowania dla potrzeb praktycznych wdrożeń
 2. Obszary bibliotek wirtualnych
 3. Otwarte dane, otwarta nauka
 4. Naukowe bazy danych
 5. Prawnicze bazy danych
 6. Techniki przetwarzania tekstu – text mining,
 7. Przetwarzanie dokumentów PDF (Cermine)
 8. Technologie wyszukiwania
 9. Przetwarzanie dużych ilości dokumentów
Skip to content