Zespół badawczo-rozwojowy specjalizujący się w wizualizacji i analizie obrazowej, którego zakres działań obejmuje prace badawcze, rozwój oprogramowania, jak również infrastrukturę i zastosowania. Głównymi obszarami zainteresowania zespołu są wizualizacja naukowa oraz analiza obrazów medycznych. Mając ponad 20-letnie doświadczenie, grupa wizualizacyjna może zaoferować ekspertyzę w szerokich obszarach wizualizacji naukowej, wizualizacji informacji i danych oraz wizualnej analizie i eksploracji danych.

Badania i projekty realizowane w ramach zespołu obejmują podstawowe i stosowane badania w każdej warstwie procesów wizualizacyjnych, zaczynając od gromadzenia danych i ich formatów, poprzez przetwarzanie danych, ekstrakcję i redukcję, mapowanie, aż po rendering i prezentację, włączając w to metodologię, algorytmy i zastosowania. Wizualizacyjne procedury, dystrybucja pracy oraz przetwarzanie zdalne, jak również wizualizacja wielkoskalowa oraz wizualizacji dużych zbiorów danych pozostają w głównym kręgu naszych zainteresowań. Nasze doświadczenie oraz badania nakierowane są również na interakcję człowiek-komputer, zarówno w warstwie sprzętowej (np. manipulatory haptyczne, sterowanie bezdotykowe), jak i projektowania wielowymiarowych interfejsów użytkownika.

W warstwie aplikacyjnej wdrożyliśmy wiele interdyscyplinarnych współpracy, w tym w zakresie analizy danych i wizualizacji w takich obszarach jak informacja geoprzestrzenna, numeryczne prognozy pogody, klimat, operacje linii lotniczych, medycyna, nauki biologiczne, obliczeniowa dynamika płynów, dynamika molekularna czy kosmologia. Wspomaganie komputerowe w medycynie, w szczególności w radiologii, jest jednym z najistotniejszych, strategicznych obszarów, z zastosowaniami od obrazowania medycznego i analizę obrazów, przez modelowanie 3D, po symulacje. Rozwój naszych własnych narzędzi i oprogramowania do wizualizacji i przetwarzania danych obejmuje biblioteki programistyczne, aplikacje i usługi.

Główne atuty VisLab

 1. VisNow – platforma wizualizacyjna do wizualnej analizy danych i przetwarzania danych w wizualizacji naukowej i analityce. Oprogramowanie zaprojektowane i rozwinięte od podstaw w ICM UW jako generyczny, modularny framework w paradygmacie przepływu danych. Stworzone w języku Java i dostępne na licencji otwartej (http://visnow.icm.edu.pl).
 2. Infrastruktura wizualizacyjna – platformy HPC (superkomputerów), systemy wizualizacji zdalnej, graficzne stacje robocze, laboratorium wizualizacji wielkoskalowej (ściana wideo LCD), urządzenia sterujące haptyczne, dotykowe i bezdotykowe.
 3. Znaczący dorobek wdrożonych projektów B+R.

Główne obszary kompetencji VisLab

 1. Wizualizacja
 2. Wizualna analiza danych
 3. Modelowanie wizualne
 4. Wizualizacja wielkoskalowa oraz dużych zbiorów danych
 5. Wizualizacja informacji i danych
 6. Oprogramowanie wizualizacyjne
 7. Infrastruktura wizualizacyjna
 8. Analiza obrazowa
 9. Przetwarzanie obrazów
 10. Rozumienie obrazów
 11. Widzenie maszynowe
 12. Wielowymiarowe interfejsy człowiek komputer
 13. Obrazowanie medyczne
 14. Wspomaganie komputerowe w radiologii (CAR)
 15. Wspomaganie komputerowe w chirurgii (CAS)
 16. Wspomaganie komputerowe w diagnostyce (CAD)

Strategiczne cele i obszary VisLab

 1. Popularyzacja VisNow jako platformy wizualizacyjnej, rozwoju dedykowanych narzędzi wizualizacyjnych i szybkiego prototypowania oraz stworzenie otwartego środowiska użytkowników.
 2. Zastosowania dziedzinowe wizualizacji i analizy obrazowej, obejmujące fizykę, inżynierię, chemię, nauki biologiczne i medycynę.
 3. Współpraca w realizacji projektów B+R z instytucjami przemysłowymi, biznesowymi, naukowymi i klinicznymi.
 4. Wizualizacja wielkoskalowa w zastosowaniach HPC i analityce big data.
 5. Zbudowanie spójnych i komplementarnych kompetencji w obszarach wizualizacji naukowej, wizualizacji informacji oraz interaktywnej analityki wizualnej.
 6. Wspomaganie komputerowe w medycynie, radiologii, obrazowanie medyczne i modelowanie w medycynie.
Skontaktuj się z VisLab: b.borucki@icm.edu.pI
Skip to content