Nowoczesne laboratorium wizualizacji

W ICM dysponujemy laboratorium wizualnej analizy danych wyposażonym w ścianę wizyjną o rozdzielczości 8K, która umożliwia drobiazgową analizę obrazową danych. Ekranami steruje dedykowany, wysokowydajny serwer graficzny mający bezpośredni dostęp do zasobów danych.

Gwarancja precyzyjnej interpretacji danych

Wielkie zbiory danych kryją w sobie ogromny potencjał informacyjny, jednak ich efektywna analiza jest jednym z największych wyzwań ery Big Data. Dzięki wizualizacji analityka danych staje się bardziej precyzyjna, odkrywcza i funkcjonalna.
Laboratorium Wizualizacji Danych VisLab w ICM

Analityka wsparta obrazowaniem

Nasi eksperci posiadają wysokie kompetencje w zakresie wizualizacji informacji, jak również wizualnej eksploracji i analizy danych. Realizowane przez nich projekty obejmują wszystkie etapy prac wizualizacyjnych:
 • Ekstrakcja danych

  ekstrakcję danych

 • Gromadzenie danych

  gromadzenie danych i informacji o ich formatach

 • Przetwarzanie danych

  przetwarzanie i redukcję danych

 • Mapowanie danych

  mapowanie danych

 • Prezentacja danych

  rendering oraz prezentację danych

Doświadczenie ekspertów ICM obejmuje również interakcje na linii człowiek–komputer, w tym projektowanie wielowymiarowych interfejsów użytkownika.

Zalety wizualnej analizy danych

Dostrzeganie nowych zależności

Wizualizacja pomaga przekształcać dane w przydatne informacje. Jedną z jej największych zalet jest odkrywanie skomplikowanych zależności zachodzących pomiędzy różnymi rodzajami danych, jak również niedostrzeganych wcześniej korelacji.

Szybsze rozumienie i komunikowanie wyników badań

Dynamiczne prezentacja graficzna możliwa dzięki wizualizacji to również szybszy i wygodniejszy wgląd w dane, a ponadto szansa lepszej komunikacji wyników badań. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań interdyscyplinarnych oraz prezentowania informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Lepsza interakcja w pracy z danymi

Wizualizacja to wreszcie większa elastyczność w pracy z danymi. W przeciwieństwie do statycznych tabel bądź wykresów, narzędzia do wizualizacji umożliwiają interakcję i modyfikację zastanego obrazu, tak by wydobyć ze zgromadzonych danych jeszcze więcej wartościowych informacji.

Dodatkowe informacje

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym ekspertem:
22

Bartek Borucki

Skip to content