flags-expo

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na Expo Dubai 2020

Nazwa projektu: Udział ICM i promocja polskiej nauki na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubai

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Okres realizacji : 01.12.2021 r. – 30.06.2022 r.

Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz ze środków własnych ICM w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.


Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski zostało zaproszone do współpracy w ramach projektu „Poland at Expo 2020 Dubai”, który obejmuje przygotowania naszego kraju do udziału w największym promocyjno-gospodarczym wydarzeniu na świecie, jakim jest Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie obecności Polski na Światowej Wystawie EXPO w Dubaju jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju.

Celem projektu jest pokazanie na forum światowym takich wybitnych i unikalnych osiągnieć:

Wróc do projektów
Wróc do projektów

Skip to content