Szkoła Letnia ICM ‘21

ICM Summer School Applications of advanced data processing in life sciences 28.06-09.07

Zastosowania zaawansowanych technik przetwarzania danych w naukach przyrodniczych [II tura rekrutacji do 23.06, zajęcia dla studentów UW].

 

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków posiadających podstawowe wiadomości z zakresu biologii, chemii oraz matematyki, a w szczególności studentów kierunków przyrodniczych i ścisłych do udziału w bezpłatnej Szkole Letniej w języku angielskim “Zastosowania zaawansowanych technik przetwarzania danych w naukach przyrodniczych/Applications of advanced data processing in life sciences”.

Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 28 czerwca – 09 lipca 2021 i przyjmie formę hybrydową (zajęcia będą odbywały się on-line oraz w Centrum Technologii ICM).

Głównym celem kształcenia niniejszej szkoły letniej jest wzmocnienie kompetencji studentów zarówno zawodowych, jak i tzw. miękkich oraz pogłębienie znajomości dziedzinowej terminologii w języku angielskim. W szczególności, studenci:

  • zapoznają się z zagadnieniami z zakresu zastosowania uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji w badaniach z zakresu nauk przyrodniczych
  • pogłębią znajomość języka angielskiego (słownictwo techniczne)
  • rozwiną umiejętności prezentowania wyników swojej pracy na forum publicznym (również on-line)

Szczegółowy Program, Plan oraz Regulamin Szkoły Letniej dostępne są na stronie: https://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/szkola-letnia/

Rejestracja kandydatów do Szkoły Letniej zostanie przeprowadzona za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego na ww. stronie www w następujących terminach:

  • I tura 04.06.2021-13.06.2021 r.,
  • II tura 16.06.2021-23.06.2021 r.

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 3 dni po zakończeniu danej tury rekrutacji.

Studenci po ukończeniu szkoły letniej uzyskują 5 punktów ECTS w kategorii przedmiot ogólnouniwersytecki.


Szkoła lenia ICM jest organizowana w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska

ZIP