Drugi konkurs na obliczenia na superkomputerze Okeanos

Okeanos - superkomputer Cray XC40 w ICM UW

ICM ponownie udostępni naukowcom superkomputer Okeanos – system wielkoskalowego przetwarzania Cray XC40. Zasoby superkomputera udostępniane są przede wszystkim badaczom, których praca naukowa wymaga zastosowania obliczeń masywnie równoległych. Dostęp do systemu możliwy
jest w trzech modelach:

Granty A: Wielkie Wyzwania
Granty typu A przeznaczone są dla zespołów wnioskujących o czas obliczeniowy przewyższający 2 miliony rdzeniogodzin. Projekty wyłaniane będą w wyniku konkursu ogłaszanego dwa razy w roku. Informacje o aktualnych konkursach znajdą się na stronach ICM. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej, technicznej i naukowej sporządzonej przez Panel Opiniodawczy złożony z naukowców z różnych dziedzin nauk obliczeniowych. Projekty obliczeniowe zakwalifikowane jako
granty A realizowane będą w ścisłej współpracy z zespołem ICM. Każdy projekt otrzyma opiekuna merytorycznego. Zasoby obliczeniowe dla grantów typu A będą przyznawane na 1 rok.

Granty B: Standardowe
Granty typu B przyznawane będą zespołom wnioskującym o czas obliczeniowy nie większy niż 2 miliony rdzeniogodzin. Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym i zostaną poddane ocenie formalnej, technicznej oraz naukowej sporządzonej przez Panel Opiniodawczy złożony z naukowców z różnych dziedzin nauk obliczeniowych. Zasoby obliczeniowe dla grantów typu B będą przyznawane na 1 rok.

Granty C: Testowe
Granty typu C przyznawane będą zespołom wnioskującym o niewielkie zasoby obliczeniowe rzędu 20 tysięcy rdzeniogodzin potrzebne do przetestowania oprogramowania lub modeli obliczeniowych. Głównym celem grantów typu C jest zgromadzenie informacji niezbędnych do aplikowania o grant
typu A lub B. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym i zostaną ocenione pod względem formalnym oraz technicznym. Zasoby obliczeniowe dla grantów typu C będą przyznawane na 6 miesięcy.

Zapraszamy do składania aplikacji do drugiego konkursu na badawcze granty obliczeniowe. Termin zgłoszeń dla grantów typu A: 5 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów dotyczących konkursu.