1. Rosiek Tomasz, Sylwestrzak Wojtek, Nowiński Aleksander, Niezgódka Marek Infrastructural Approach to Modern Digital Library and Repository Management Systems Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform – Advanced Architectures and Solutions, Bembenik Robert, Skonieczny Łukasz, Rybiński Henryk, Kryszkiewicz Marzena, Niezgódka Marek , Berlin – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
 2. Jakubiak Bogumił, Hodur Richard Prognoza wilgotności podłoża w mezoskalowym modelu atmosfery Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery, Lech Paweł, Kwiatkowski Mirosław, Zachara Tadeusz , Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013
 3. Petrova Mariya, Huber Valentina, Bestian Demuth, Benedyczak Krzysztof, Schuller Bernd The UNICORE Portal UNICORE Summit 2013 Proceedings, Huber Valentina, Müller-Pfefferkorn Ralph, Romberg Mathilde , Julich, Forschungszentrum Jülich GmbH, 2013
 4. Bornelov Susanne, Saaf Annika, Melen Erik, Bergstrom Anna, Moghadam Behrooz, Pulkkinen Ville, Acevedo Nathalie, Pietras Christina, Ege Markus, Braun-Fahrlander Charlotte, Riedler Josef, Doekes Gert, Kabesch Michael, von Hage Marianne, Kere Juha, Scheynius Annika, Soderhall Cilla, Pershagen Goran, Komorowski Jan Rule-Based Models of the Interplay between Genetic and Environmental Factors in Childhood Allergy, PLoS One, 2013, 8, s. 80080
 5. Peszyńska Małgorzata, Trykozko Anna Pore-to-core simulations of flow with large velocities using continuum models and imaging data, COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 2013, 17, s. 623-645
 6. Sriwastava B., Basu S., Maulik U., Plewczyński Dariusz PPIcons: identification of protein-protein interaction sites in selected organisms., JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 2013, 19, s. 4059-4070
 7. Nonlinear Analysis in Interdisciplinary Sciences-Modellings, Theory and Simulations, Aiki Toyohiko, Fukao Takeshi, Kenmochi Nobuyuki, Niezgódka Marek, Ôtani Mitsuharu , Tokyo, Gakkotosho, 2013
 8. Kizilova Nataliya Blood flows in arteries: regular and chaotic dynamics Dynamical Systems. Applications, Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy , 2013
 9. Rosini Massimiliano Daniele Macroscopic Models for Vehicular Flows and Crowd Dynamics: Theory and Applications, Niemcy, © Springer, 2013
 10. Fenrich Wojciech, Nowiński Aleksander, Zamłyńska Katarzyna, Sylwestrzak Wojtek POL-index – Polska Baza Cytowań Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013, Sójkowska Iwona, Derfert-Wolf Lidia , 2013
 11. Narębski Jakub, Bała Piotr Adding support for CUFFT library to GENE Proceedings of the work in progress session held in connection with the 21st EUROMICRO International Conference on Parallel, Distributed and Network-based processing PDA 2013, Grosspietsch E., Klöckner K. , Linz, SEA Linz, 2013
 12. Trykozko Anna, Peszyńska Małgorzata Pore-Scale Simulations of Pore Clogging and Upscaling with Large Velocities Nonlinear Analysis in Interdisciplinary Sciences-Modellings, Theory and Simulations, Aiki Toyohiko, Fukao Takeshi, Kenmochi Nobuyuki, Niezgódka Marek, Ôtani Mitsuharu , Tokyo, Gakkotosho, 2013
 13. Nowicki Marek, Bała Piotr The performance of the PCJ library for massively parallel computing Proceedings of the 7th International Conference on PGAS Programming Models, Weiland Michèle, Jackson Adrian, Johnson Nick , Edinburgh, The University of Edinburgh, 2013
 14. Kruczyk Marcin, Umer Hausen, Enroth Stefan, Komorowski Jan Peak Finder Metaserver – a novel application for finding peaks in ChIP-seq data, BMC BIOINFORMATICS, 2013, 14, s. 280
 15. Batorski Dominik Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, Współczesna Ekonomia. Contemporary Economics, 2013, 7, s. 328-352
 16. Dendek Piotr, Wojewódzki Mariusz, Bolikowski Łukasz Author Disambiguation in the YADDA2 Software Platform Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform – Advanced Architectures and Solutions, Bembenik Robert, Skonieczny Łukasz, Rybiński Henryk, Kryszkiewicz Marzena, Niezgódka Marek , Berlin – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
 17. Bysani Madhusudhan, Wallerman Ola, Bornelov Susanne, Zatloukal Kurt, Komorowski Jan, Wadelius Claes ChIP-seq in steatohepatitis and normal liver tissue identifies candidate disease mechanisms related to progression to cancer, BMC Medical Genetics, 2013, 6, s. 1-14
 18. Saha Indrajit, Mazzoco Giovanni, Plewczyński Dariusz Consensus classification of human leukocyte anigen class II proteins, Immunogenetics, 2013, 65, s. 97-105
 19. Zamłyńska Katarzyna DML-PL Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013, Sójkowska Iwona, Derfert-Wolf Lidia , 2013
 20. Nowiński Aleksander, Sylwestrzak Wojtek, Fenrich Wojciech Polska Bibliografia Naukowa Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013, Sójkowska Iwona, Derfert-Wolf Lidia , 2013
 21. Wendykier Piotr Deduplication of Metadata Harvested from Open Archives Initiative Repositories Mining the Digital Information Networks, Lavesson Niklas, Linde Peter, Polydoratou Panayiota , Netherlands, IOS Press, 2013
 22. Kluszczyński Rafał, Borcz Marcelina Maria, Marczak Grzegorz, Stolarek Marcin, Bała Piotr A Data Storage Solution Using the PL-Grid UNICORE Infrastructure UNICORE Summit 2013 Proceedings, Huber Valentina, Müller-Pfefferkorn Ralph, Romberg Mathilde , Julich, Forschungszentrum Jülich GmbH, 2013
 23. Bała Piotr, Benedyczak Krzysztof, Kluszczyński Rafał, Marczak Grzegorz Advancements in UNICORE Accounting UNICORE Summit 2013 Proceedings, Huber Valentina, Müller-Pfefferkorn Ralph, Romberg Mathilde , Julich, Forschungszentrum Jülich GmbH, 2013
 24. Batorski Dominik Poles and communication technology – access conditions and modes of use, Współczesna Ekonomia. Contemporary Economics, 2013, 7, s. 335-359
 25. Nowicki Marek, Bała Piotr PCJ – New Approach for Parallel Computations in Java Applied Parallel and Scientific Computing, Manninen Pekka, Öster Per , Helsinki, Finland, Springer Berlin Heidelberg, 2013
 26. Cohen Albert, DeVore Ronald, Petrova Guergana, Wojtaszczyk Przemysław Finding the minimum of a function, Methods and Applications of Analysis, 2013, 20, s. 365-382
 27. Nowicki Marek, Mikulski Łukasz, Piątkowski Marcin, Kluszczyński Rafał, Bała Piotr On-line contests hosting service as a tool to teach computer science students programming Learning while we are connected., Reynolds Nicholas, Webb Mary , Toruń, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, 2013
 28. Borcz Marcelina Maria, Kluszczyński Rafał, Marczak Grzegorz, Chrupała Rafał, Benedyczak Krzysztof, Skonieczna Katarzyna, Grzybowski Tomasz, Bała Piotr PL-Grid services for bioinformatics community. CGW’13 Workshop Proceedings, Bubak Marian, Turała Michał, Wiatr Kazimierz , Kraków, ACK Cyfronet AGH, Kraków, 2013
 29. Borcz Marcelina Maria, Kluszczyński Rafał, Skonieczna Katarzyna, Grzybowski Tomasz, Bała Piotr Processing the Biomedical Data on the Grid Using the UNICORE Workflow System Euro-Par 2012: Parallel Processing Workshops, Caragiannis I, Alexander M, Badia R.M, Cannataro M, Costan A, Danelutto M, Desprez F, Krammer B, Sahuquillo J, Scott S.L, Weidendorfer J. , Heidelberg, Springer- Verlag Berlin, Heidelberg, 2013
 30. Jurkiewicz Jakub, Nowiński Aleksander Detailed Presentation versus Ease of Search – Owards the Universal Format of Bibliographic Metadata. Case Study of Dealing with Different Metadata Kinds during Import to Virtual Library of ScienceKulicki Piotr, Trypuz Robert, Trójczak Rafał, Wierzbicki Jerzy, Woźniak Alicja Metadata and Semantics Research, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2013
 31. Bieniasz-Krzywiec Ł., Cytowski Maciej, Rychlewski Leszek Jerzy, Plewczyński Dariusz 3D-Hit: fast structural comparison of proteins on multicore architectures, Optimization Letters, 2013, 8, s. 1783-1794
 32. Fedoryszak Mateusz, Bolikowski Łukasz, Tkaczyk Dominika, Wojciechowski Krzysztof Methodology for Evaluating Citation Parsing and Matching Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform – Advanced Architectures and Solutions, Bembenik Robert, Skonieczny Łukasz, Rybiński Henryk, Kryszkiewicz Marzena, Niezgódka Marek , Berlin – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
 33. Kawa Adam, Bolikowski Łukasz, Czeczko Artur, Dendek Piotr, Tkaczyk Dominika Data model for analysis of scholarly documents in the MapReduce paradigm Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform – Advanced Architectures and Solutions, Bembenik Robert, Skonieczny Łukasz, Rybiński Henryk, Kryszkiewicz Marzena, Niezgódka Marek , Berlin – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
 34. Sołtys Jakub, Piechota Jacek, Łopuszyński Michał, Krukowski Stanisław Density functional theory (DFT) study of Zn, O2 and O adsorption on polar ZnO(0001) and ZnO(0001) surfaces, Journal of Crystal Growth, 2013, 374, s. 53-59
 35. Fedoryszak Mateusz, Tkaczyk Dominika, Bolikowski Łukasz Large Scale Citation Matching Using Apache Hadoop Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Aalberg Trond, Papatheodorou Christos, Dobreva Milena, Tsakonas Giannis, Charles J. Farrugia , Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2013
 36. Nowicki Marek, Matuszak Michal, Kwiatkowska Anna, Sysło Maciej, Bała Piotr Teaching secondary school students programming using distance learning. A case study. Learning while we are connected., Reynolds Nicholas, Webb Mary , Toruń, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, 2013
 37. Aghaeepour Nima, Finak Greg, Dougall David, Khodabakhshi Alireza Hadj, Mah Phillip, Obermoser Gerlinde, Spidlen Josef, Taylor Ian, Wuensch Sherry A, Bramson Jonathan, Eaves Connie, Weng Andrew P, Fortuno III Edgardo S, Ho Kevin, Kollmann Tobias R, Rogers Wade, De Rosa Stephen, Dalal Bakul, Azad Ariful, Pothen Alex, Brandes Aaron, Bretschneider Hannes, Bruggner Robert, Finck Rachel, Jia Robin, Zimmerman Noah, Linderman Michael, Dill David, Nolan Gary, Chan Cliburn, El Khettabi Faysal, ONeill Kieran, Chikina Maria, Ge Yongchao, Sealfon Stuart, Sugár István, Gupta Arvind, Shooshtari Parisa, Zare Habil, De Jager Philip L, Jiang Mike, Keilwagen Jens, Maisog Jose M, Luta George, Barbo Andrea A, Májek Peter, Vilcek Jozef, Manninen Tapio, Huttunen Heikki, Ruusuvuori Pekka, Nykter Matti, McLachlan Geoffrey J, Wang Kui, Naim Iftekhar, Sharma Gaurav, Nikolic Radina, Pyne Saumyadipta, Qian Yu, Qiu Peng, Quinn John, Roth Andrew, Meyer Pablo, Stolovitzky Gustavo, Saez-Rodriguez Julio, Norel Raquel, Bhattacharjee Madhuchhanda, Biehl Michael, Bucher Philipp, Bunte Kerstin, Di Camillo Barbara, Sambo Francesco, Sanavia Tiziana, Trifoglio Emanuele, Toffolo Gianna, Dimitrieva Slavica, Dreos Rene, Ambrosini Giovanna, Grau Jan, Grosse Ivo, Posch Stefan, Guex Nicolas, Kursa Miron, Rudnicki Witold, Liu Bo, Maienschein-Cline Mark, Schneider Petra, Seifert Michael, Strickert Marc, Vilar Jose M G, Hoos Holger, Mosmann Tim R, Brinkman Ryan, Gottardo Raphael, Scheuermann Richard H Critical assessment of automated flow cytometry data analysis techniques, NATURE METHODS, 2013, 10, s. 228-238
 38. Baojiu Li, Barreira Alexandre, Baugh Carlton, Hellwing Wojciech, Koyama Kazuya, Pascoli Silvia, Zhao Gong-Bo Simulating the quartic Galileon gravity model on adaptively refined meshes, JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS, 2013, s. 1-41
 39. Kapiński Norbert, Borucki Bartosz, Nowiński Krzysztof Error assessment and minimization in 4D motion tracking for functional orthopaedics diagnostics, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2013, 8, s. 157-159
 40. Cytowski Maciej, Szymańska Zuzanna, Borucki Bartosz A 2-D Large-scale Individual-based model of solid tumour growth Nonlinear Analysis in Interdisciplinary Sciences-Modellings, Theory and Simulations, Aiki Toyohiko, Fukao Takeshi, Kenmochi Nobuyuki, Niezgódka Marek, Ôtani Mitsuharu , Tokyo, Gakkotosho, 2013
 41. Rahman Mohammad Motiur, Mithun Kumar P.K., Borucki Bartosz, Nowinski Krzysztof S., Uddin Mohammad Shorif Speckle noise reduction of ultrasound images using Extra-Energy Reduction function 2013 International Conference on Informatics, Electronics Vision (ICIEV), Informatics, Electronics & Vision (ICIEV), 2013 International Conference on , IEEE Xplore, 2013
 42. Meyer P., Siwo G., Zeevi D., Sharon D., Norel R., Siwo Geoffrey, Rider Andrew K., Tan Asako, Pinapati Richard S., Emrich Scott, Chawla Nitesh, Ferdig Michael T., Tung Yi-An, Chen Yong-Syuan, Chen Mei-Ju May, Chen Chien-Yu, Knight Jason M., Sahraeian Sayed Mohammad Ebrahim, Esfahani Mohammad Shahrokh, Dreos Rene, Bucher Philipp, Maier Ezekiel, Saeys Yvan, Szczurek Ewa, Mysickova Alena, Vingron Martin, Klein Holger, Kiełbasa Szymon M., Knisley Jeff, Bonnell Jeff, Knisley Debra, Kursa Miron B., Rudnicki Witold R., Bhattacharjee Madhuchhanda, Sillanpää Mikko J., Yeung James, Meysman Pieter, Rodríguez Aminael Sánchez, Engelen Kristof, Marchal Kathleen, Huang Yezhou, Mordelet Fantine, Hartemink Alexander, Pinello Luca, Segal Eran, Stolovitzky Gustavo Inferring gene expression from ribosomal promoter sequences, a crowdsourcing approach, Genome Research, 2013, 23, s. 1928-1937
 43. Weirauch Matthew, Cote Atina, Norel Raquel, Annala Matti, Zhao Yue, Riley Todd, Saez-Rodriguez Julio, Cokelaer Thomas, Vedenko Anastasia, Talukder Shaheynoor, Agius Phaedra, Arvey Aaron, Bucher Philipp, Callan Jr Curtis G, Chang Cheng Wei, Chen Chien-Yu, Chen Yong-Syuan, Chu Yu-Wei, Grau Jan, Grosse Ivo, Jagannathan Vidhya, Keilwagen Jens, Kiełbasa Szymon M, Kinney Justin B, Klein Holger, Kursa Miron B., Lähdesmäki Harri, Laurila Kirsti, Lei Chengwei, Leslie Christina, Linhart Chaim, Murugan Anand, Myšicková Alena, Noble William Stafford, Nykter Matti, Orenstein Yaron, Posch Stefan, Ruan Jianhua, Rudnicki Witold R., Schmid Christoph D., Shamir Ron, Sung Wing-Kin, Vingron Martin, Zhang Zhizhuo, Bussemaker Harmen J., Morris Quaid D., Bulyk Martha L., Stolovitzky Gustavo, Hughes Timothy R. Evaluation of methods for modeling transcription factor sequence specificity., NATURE BIOTECHNOLOGY, 2013, 3, s. 126-134
 44. Li Baojiu, Hellwing Wojciech, Koyama Kazuya, Zhao Gong-Bo, Jennings Elise, Baugh Carlton M. The nonlinear matter and velocity power spectra in f(R) gravity, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, 428, s. 743-755
 45. Nowe media w polskiej szkole. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym”, Jasiewicz Justyna, Batorski Dominik, Kisilowska Małgorzata, Mierzecka Anna , Warszawa, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, 2013
 46. Hellwing Wojciech, Baojiu Li, Frenk Carlos, Cole Shaun Hierarchical clustering in chameleon f(R) gravity, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, 435, s. 2806-2821
 47. Park Changbom, Pranav Pratyush, Chingangbam Pravabati, van de Weygaert Rien, Jones Bernard, Vegter Gert, Kim Inkang, Hidding Johan, Hellwing Wojciech BETTI NUMBERS OF GAUSSIAN FIELDS, Journal of the Korean Astronomical Society, 2013, 46, s. 125-131
 48. Juszkiewicz Roman, Hellwing Wojciech, van de Weygaert Rien Skewness as a probe of baryon acoustic oscillations, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, 429, s. 1206-1212
 49. Barreira Alexandre, Baojiu Li, Hellwing Wojciech Andrzej, Baugh Carlton, Pascoli Silvia Nonlinear structure formation in the cubic Galileon gravity model, JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS, 2013, 2013, s. 1-31
 50. Walczak Agnieszka, Szczepankiewicz Andrzej, Ruszczycki Błażej, MAGALSKA ADRIANA, Zamłyńska Katarzyna, Dzwonek Joanna, Wilczek Ewa, Zybura-Broda Katarzyna, Rylski Marcin, Malinowska Monika, Dąbrowski Michał, Szczepińska Teresa, Pawłowski Krzysztof, Pyskaty Marta, Włodarczyk Jakub, Szczerbal Izabela, Świtoński Marek, Cremer Marion, Wilczyński Grzegorz M. Novel Higher-Order Epigenetic Regulation of the Bdnf Gene upon Seizures, JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 2013, 33, s. 2507-2511
 51. Krukowski Stanisław, Kempisty Paweł, Strąk Paweł Fermi level influence on the adsorption at semiconductor surfaces – ab initio simulations,, Journal of Applied Physics, 2013, 114, s. 1-21
 52. Krukowski Stanisław, Kempisty Paweł, Strąk Paweł Foundations of ab initio simulations of electric charges and fields at semiconductor surfaces within slab models, Journal of Applied Physics, 2013, 114, s. 1-10
 53. Zasada Michał, Stereńczak Krzysztof, Dudek Wojciech Michał, Rybski Aleksander Horizon visibility and accuracy of stocking determination on circular sample plots using automated remote measurement techniques, FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, 2013, 302, s. 171-177
 54. Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform – Advanced Architectures and Solutions, Bembenik Robert, Skonieczny Łukasz, Rybiński Henryk, Kryszkiewicz Marzena, Niezgódka Marek , Berlin – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
 55. Strąk Paweł, Kempisty Paweł, Ptasińska Maria, Krukowski Stanisław DFT modeling of AlN/GaN multi-quantum wells, Physica Status Solidi. C : Current Topics in Solid State Physics, 2013, 10, s. 323-326
 56. Modrzejewski Marcin, Rajchel Łukasz, Chałasiński Grzegorz, Szczęśniak Małgorzata Density-Dependent Onset of the Long-Range Exchange: A Key to Donor–Acceptor Properties, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 2013, 117, s. 11580-11586
 57. Zachara Tadeusz, Liszewska Małgorzata, Gil Wojciech Wskaźniki prędkości wiatru szacowane na podstawie regionalnych symulacji klimatu a szkody powodowane przez wiatr w polskich lasach Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery, Lech Paweł, Kwiatkowski Mirosław, Zachara Tadeusz , Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013
 58. Załuska-Kotur Magdalena, Krzyżewski Filip, Krukowski Stanisław, Czarnecki Robert, Leszczyński Michał Structures Built by Steps Motion during Sublimation from Annealed GaN(0001) Surface, CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 2013, 13, s. 1006-1013
 59. Strąk Paweł, Kempisty Paweł, Ptasińska Maria, Krukowski Stanisław Principal physical properties of GaN/AlN multiquantum well systems determined by density functional theory calculations, Journal of Applied Physics, 2013, 113, s. 1-15
 60. Kruczyk Marcin, Baltzer Nicholas, Mieczkowski Jakub, Dramiński Michal, Koronacki Jacek, Komorowski Jan Random Reducts: A Monte Carlo Rough Set-based Method for Feature Selection in Large Datasets, FUNDAMENTA INFORMATICAE, 2013, 127, s. 273-288
 61. Łabędzki Leszek, Bąk Bogdan, Liszewska Małgorzata Wpływ przewidywanej zmiany klimatu na zapotrzebowanie ziemniaka późnego na wodę, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich – Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 2013, s. 155-165
 62. Kwiatkowski Mirosław, Kursa Miron, Szczygieł Ryszard Prognozowanie wartości wilgotności ściółki jako narzędzie wspierające organizację ochrony przeciwpożarowej lasu Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery, Lech Paweł, Kwiatkowski Mirosław, Zachara Tadeusz , Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013
 63. Treder Waldemar, Jakubiak Bogumił Jerzy, Klamkowski Krzysztof, Rudnicki Witold, Kursa Miron, Tryngiel-Gać Anna Prognoza potrzeb wodnych – internetowa platforma prognozowania potrzeb wodnych roślin sadowniczych zrealizowana w ramach projektu PROZA, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich – Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 2013, s. 115-125
 64. Rakowski Franciszek, Srinivasan Jagan, Sternberg Paul, Karbowski Jan Synaptic polarity of the interneuron circuit controling C. elegans locomotion, Frontiers in Computational Neuroscience, 2013, 7, s. 128
 65. Petrova Guergana, DeVore Ronald, Wojtaszczyk Przemysław Greedy Algorithms for Reduced Basis in Banach Spaces, CONSTRUCTIVE APPROXIMATION, 2013, 37, s. 455-466
 66. Kwiatkowski Kamil, Górecki Bartosz, Korotko Jakub, Gryglas Wojciech, Dudyński Marek, Bajer Konrad Numerical modeling of biomass pyrolysis – Heat and mass transport models, NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS, 2013, 64, s. 216-234
 67. Malinowski Szymon, Gerber Hermann E., Jen-La Plante Imai, Kopeć Marta Kinga, Kumala Wojciech, Nurowska Katarzyna, Chuang Patrick, Khelif Djamal, Haman Krzysztof Physics of Stratocumulus Top (POST): turbulent mixing across capping inversion, Atmospheric Chemistry and Physics, 2013, 13, s. 12171-12186
 68. Rybiński Mikołaj Jakub, Szymańska Zuzanna, Lasota Sławomir, Gambin Anna Modelling the efficacy of hyperthermia treatment, Journal of the Royal Society Interface, 2013, 10, s. 1-10
 69. Romanowska Julia, Reuter Nathalie, Trylska Joanna Comparing aminoglycoside binding sites in bacterial ribosomal RNA and aminoglycoside modifying enzymes, PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS, 2013, 81, s. 63-80
 70. Kuśmierczyk Tomasz, Łukasik Michał, Bolikowski Łukasz, Nguyen Hung Son Comparing Hierarchical Mathematical Document Clustering against the Mathematics Subject Classification Tree Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform – Advanced Architectures and Solutions, Bembenik Robert, Skonieczny Łukasz, Rybiński Henryk, Kryszkiewicz Marzena, Niezgódka Marek , Berlin – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
 71. Łukasik Michał, Kuśmierczyk Tomasz, Bolikowski Łukasz, Nguyen Hung Son Hierarchical, Multi-label Classification of Scholarly Publications: Modifications of ML-KNN Algorithm Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform – Advanced Architectures and Solutions, Bembenik Robert, Skonieczny Łukasz, Rybiński Henryk, Kryszkiewicz Marzena, Niezgódka Marek , Berlin – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013
 72. Gruziel Magdalena, Dzwolak Wojciech, Szymczak Piotr Chirality inversions in self-assembly of fibrillar superstructures: a computational study, Soft Matter, 2013, 9, s. 8005-8013
 73. Kwiatkowski Kamil, Dudyński Marek, Bajer Konrad Combustion of Low-Calorific Waste Biomass Syngas, FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION, 2013, 91, s. 749-772
 74. Kwiatkowski Kamil, Krzysztoforski Krzysztof, Bajer Konrad, Dudyński Marek Bioenergy from feathers gasification – Efficiency and performance analysis, BIOMASS & BIOENERGY, 2013, 59, s. 402-411
Skip to content