Podstawowym celem Sekcji Modelowania Środowiska Naturalnego jest wyznaczanie numerycznych prognoz pogody. Do tego celu wykorzystywanych jest kilka modeli numerycznych operacyjnie działających na maszynach ICM UW:

 1. Prognozy dla obszaru Polski generowane przy pomocy modelu UM UKMO (United Kingdom Met Office Unified Model, http://www.metoffice.gov.uk/research/modelling-systems/unified-model) o długości do 78h i rozdzielczości przestrzennej:
  1. 4 km; Prognozy są uruchamiane 4 razy na dobę o 00:00, 06:00, 12:00 i 18:00 UTC i dostępne do pięciu godzin po starcie.
  2. 1.5 km; Prognozy dostępne raz na dobę przed 09:00 UTC (pierwsza doba prognozy dostępna przed 06:00 UTC).
   Zasięg prognoz wyznaczanych za pomocą UM to obszar Polski i większość powierzchni krajów sąsiednich.
 2. Prognozy dla obszaru Polski generowane przy pomocy modelu WRF (Weather Research and Forecasting Model) o długości do 120h i rozdzielczości przestrzennej 3.4 km. Prognozy są dostępne 4 razy na dobę średnio o 2:00, 10:00, 14:00 i 22:00 UTC. Zasięg prognoz wyznaczanych za pomocą WRF to obszar Polski i większość powierzchni krajów sąsiednich
 3. Prognozy dla obszaru Polski generowane przy pomocy modelu COAMPS (Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System) o długości do 108h i rozdzielczości przestrzennej 13 km. Prognozy są obecnie dostępne 2 razy na dobę średnio do 6:00 i 18:00 UTC. Istnieje możliwość uruchamiania modelu częściej (4 razy na dobę). Zasięg prognoz wyznaczanych za pomocą COAMPS to obszar Polski i większość powierzchni krajów sąsiednich. Na bieżąco uruchamiane są także dodatkowe obliczenia dla siatki pokrywającej obszar całej Europy i północnej Afryki oraz siatka dedykowana dla obszaru Morza Śródziemnego.
 4. W razie potrzeby uzupełnienia powyższych prognoz danymi długoterminowymi istnieje możliwość wykorzystania prognoz z modelu globalnego GFS (Global Forecast System) pozyskiwanego z NCEP (National Centers for Environmental Prediction). Prognozy z założenia wykorzystywane jako dane wejściowe dla innych modeli, ale z uwagi na rozdzielczość przestrzenną 0.25° oraz długość prognozy 10 dni pozwalają na bezpośrednie ich wykorzystanie dla niektórych zastosowań. Dla pierwszych 120h prognozy rozdzielczość czasowa prognoz wynosi 1h, dla kolejnych 120h – 3h. Istnieje możliwość wykorzystania prognoz dłuższych o rozdzielczości czasowej 12h.

ICM UW może dopasować się do wymagań odnośnie formatu przekazywanych prognoz (oprócz danych w postaci binarnej i tekstowej formaty samoopisywalne jak NetCDF, HDF5 i GRIB) oraz dostarczać prognozy w postaci graficznej (animacje, mapy). Wszystkie modele pozwalają na uzyskanie podstawowych parametrów na różnych poziomach ciśnieniowych i dodatkowo kilkudziesięciu innych specjalistycznych parametrów. Przy pomocy modelu UM generowane są także parametry dedykowane dla potrzeb osłony meteorologicznej lotnictwa.

ICM UW posiada unikatową bazę scenariuszy zmian klimatu dla Polski opracowaną na zlecenie Ministra Środowiska stanowiącą podstawę najróżniejszych opracowań adaptacyjnych w Polsce. Obliczenia oparte zostały o regionalne symulacje klimatu przeprowadzone w ramach projektu ENSEMBLES dla scenariusza emisji gazów cieplarnianych SRES A1B. Wszystkie parametry klimatyczne mają rozdzielczość przestrzenną ok. 25×25 km, czasową miesięczną lub sezonową. Baza jest aktualizowana przy użyciu modeli najnowszej generacji. ICM UW prowadzi jedyny w Polsce serwis pozwalający na samodzielne określenie parametrów i indeksów klimatycznych dla wybranych scenariuszy klimatycznych. Istnieje możliwość wykonania specjalistycznych analiz dla wymaganych lokalizacji/obszarów.

Skontaktuj sie z Laboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego: lp.ude.mcinull@kenarfazs.k