Uczestnicy Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju z wizytą w ICM UW

Ilustracja wpisu Uczestnicy Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju z wizytą w ICM UW

W sobotę 22 września uczestnicy Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju wzięli udział w wizycie studyjnej w Centrum Technologii ICM na warszawskiej Białołęce. Forum było częścią V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Podczas spotkania goście poznali najważniejsze obszary działalności ICM UW i obejrzeli infrastrukturę obliczeniową Centrum. Wysłuchali również wystąpień dyrektora ICM UW dr. Marka Michalewicza oraz kierownika Wirtualnej Biblioteki Nauki dr. Pawła Grochowskiego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin oraz pracownikami ICM. Wizytę koordynował prof. Marian Radny z The University of Newcastle w Australii. Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Wystąpienie dyrektora ICM UW dr. Marka Michalewicza podczas wizyty studyjnej uczestników Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju w Centrum Technologii ICM, 22 września 2018 r.

Dzień wcześniej, 21 września, w Senacie RP odbyło się obrady Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, podczas których swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele ICM UW. Dyrektor Marek Michalewicz wziął udział w sesji Współpraca polskich naukowców z zagranicy z krajem i kwestia ewentualnych powrotów do kraju, gdzie miał wystąpienie W 35 lat dookoła świata – o asymilacji w Australii, USA i Singapurze i re-asymilacji w Polsce polskiego naukowca. Z kolei podczas sesji poświęconej osiągnięciom polskich naukowców i współpracy międzynarodowej swój referat, zatytułowany Polscy naukowcy za granicą – prezentacją wyników badań Fundacji Polonium, wygłosiła mgr Dominika Czerniawska. Oboje wzięli też udział w debacie panelowej na zakończenie Forum.

Dominika Czerniawska Marek Michalewicz Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju 21.09.2018 Senat RP

Dominika Czerniawska i dyrektor ICM UW dr Marek Michalewicz podczas Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, Senat RP, 21 września 2018 r.